Category Archives: Aktualności

Loading
loading..

NESsT Inicjatywa na rzecz zatrudnienia uchodźców

Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym br. wywołała największy kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej. Blisko 4 mln uchodźców z Ukrainy znalazło schronienia w Polsce i Rumunii, dołączając do uchodźców z Azji i Afryki goszczących regionie.

NESsT wraz z IKEA Social Entrepreneurship oraz Fundacją Cisco , podjęły współpracę w celu uruchomienia NESsT Refugee Employment Initiative, aby wspierać piętnaście przedsiębiorstw, które pracują z uchodźcami i innymi defaworyzowanymi grupami w Polsce i Rumunii. Inicjatywa ma na celu stworzenie 2 000 miejsc pracy i poprawę życia 5 000 uchodźców.

Inicjatywa zapewni finansowanie i pomoc biznesową grupie przedsiębiorstw z misją społeczną w Polsce i Rumunii, które długoterminowo wspierają uchodźców na rynku pracy. W zakres tego wsparcia mogą wchodzić szkolenia zawodowe, godne oferty pracy oraz dodatkowe usługi (np. pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, zajęcia językowe, pomoc w uzyskaniu pozwoleń na pracę, opieka nad dziećmi, wsparcie sprzętowe m.in. laptopy do nauki).

NESsT definiuje godne oferty pracy jako miejsca pracy, które zapewniają pensję pokrywającą przynajmniej podstawowe wydatki życiowe na podstawie umowy o pracę.

Więcej informacji:

https://pl.nesst.org/refugee-employment-initiative
flaga biało-czerwona i niebiesko-żółta na balkonie

Szkolenie w Gębiczynie o bezpieczeństwie ekonomicznym

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka realizują projekt Bezpieczeństwo ekonomiczne jednym z filarów włączenia społecznego. Na zdjęciu jedno ze szkoleń prowadzonych przez psychologa Romana Pomianowskiego, specjalizującego się we wsparciu dla osób zadłużonych, odbywające się w siedzibie Fundacji Gębiczyn.

Fundacja Gębiczyn jest członkiem Sieci Barka.

Grupa osób siedzi przy stołach podczas szkolenia
Grupa osób siedzi przy stołach podczas szkolenia. W głębi widać ekran od rzutnika

Konkurs  „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego / Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie  „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie gmin włączających i wspierających ekonomię społeczną i podmioty ekonomii społecznej w politykę lokalną.

Konkurs prowadzony jest na terenie Wielkopolski i skierowany jest do gmin, które w latach 2019-2022 realizowały/zrealizują na terenie województwa wielkopolskiego zamówienia społecznie odpowiedzialne i/lub  wspierały/wspierają sektor ekonomii społecznej i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Konkurs jest konkursem otwartym i formą systemowego wspierania samorządów w Wielkopolsce.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem –   należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurssamorzad@rops.poznan.pl do 1.09 do 23.59 z dopiskiem w tytule: „Konkurs Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny_2022”.

Afisz konkurs pt. „Wielkopolska otwarta na samorząd społecznie odpowiedzialny”. Grafika dekoracyjna w postaci splecionych rąk.

Projekt o bezpieczeństwie ekonomicznym

Fundacja Pomocy Wzajemnej  Barka  wraz ze Związkiem Organizacji Sieć Współpracy Barka realizuje projekt „Bezpieczeństwo ekonomiczne jednym z filarów włączenia społecznego” . Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie  z trudną sytuacją życiową związaną  zadłużeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania projektu są skierowane do 160 osób, w tym uczestników Centrów Integracji Społecznej w województwie wielkopolskim, w tym z gmin: m. Poznań, Komorniki, Wieleń, Kwilcz, Pniewy, Rogoźno, Ryczywół, Szamotuły, Środa Wlkp. Działania projektowe  obejmują organizację spotkań i doradztwa grupowego  oraz indywidualnego, a także wypracowanie modelu wychodzenia z zadłużenia.  

Projekt dofinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Fot. z portalu Pixaby.

Spotkanie Sieci Barka w Jarosławcu

W środę 22 czerwca wzięliśmy udział w kolejnej wizycie studyjnej do siedziby organizacji członkowskiej Sieci Barka.  Spotkaliśmy się w Centrum Integracji Społecznej w Jarosławcu, prowadzonym przez Stowarzyszenie Dom Pełen Kultury. Mieliśmy okazję spotkać się z władzami regionu, w tym ze starostą Ernestem Iwańczukiem, wicestarostą Małgorzatą Wiśniewską – Zabłocką,  a także burmistrzem Środy Wlkp. Piotrem Mielochem. Równocześnie trwał festyn sołecki, w którym wzięły udział dzieci z Jarosławca, a także dzieci ukraińskie mieszkające w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz dzieci z Odolanowa, które przyjechały razem z przedstawicielami Stowarzyszenia Trzeźwości w Odolanowie.

Podczas spotkania – Barbara Sadowska z Fundacji Barka, opowiedziała o sytuacji ekonomii społecznej w Macedonii – gdzie aktualnie realizuje projekt unijny. Zbigniew i Katarzyna Ściana z Marszewa opowiedzieli o życiu we wspólnocie i realizowaniu swoich wartości. Elżbieta i Jerzy Herbik przedstawili działania na rzecz osób z Ukrainy w Odolanowie, a Wojciech Paszkowski ze Stowarzyszenia Szansa w Śremie przyjechał razem z  przedstawicielkami  grupy inicjatywnej, Ukrainkami, które  przymierzają się do utworzenia spółdzielni socjalnej.

grupa osób siedzących przy stole
grupa osób na łące bierze udział w rzucaniu lotkami

35-lecie Kapeli znad Baryczy 4 czerwca

W programie Jubileuszu 35 Lecie Kapeli znad Baryczy koncert o godz. 15.00 rozpocznie CHÓR św. GRZEGORZA z Parafii św. Marcina w Odolanowie w repertuarze pieśni ukraińskich! Koncert Jubileuszowy został wpisany w program VI EUROPEJSKIEGO FESTIWALU SCHUMANA 2022 / VI EUROPAN SCHUMAN FESTIVAL 2022/ i będzie w całości transmitowany w portalach internetowych w Polsce i Europie! Wśród zaproszonych gości jest wiele wybitnych postaci ze świata polityki, nauki, kultury, sportu i mediów. Zapraszamy mieszkańców Odolanowa oraz bliższej i dalszej okolicy na ucztę muzyki folku miejskiego.

Organizatorem jubileuszu jest Stowarzyszenie Dolina Baryczy, organizacja członkowska Sieci Barka.

Ozdobne zaproszenie na jubileusz 35-ecia Kapeli znad Baryczy
Program jubileuszu 35-lecia Kapeli znad Baryczy

Nowe władze Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

W dniach 27 i 28 maja obradowało w Warszawie Walne Zebranie Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Sieć Barki jest członkiem Federacji.

W skład zarządu w kadencji 2022-2025 wejdą:

 • Jakub Wilczek, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie (prezes)
 • Lidia Węsierska, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka (wiceprezeska)
 • Piotr Olech, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (wiceprezes)
 • Maria Demidowicz, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie (skarbniczka)
 • Kazimierz Słobodzian, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape
 • Kamila Suchenek-Maksiak, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej
 • Daniel Wiśniewski, Stowarzyszenie Monar

Z kolei komisję rewizyjną tworzyć będą:

 • Stanisław Słowik, Caritas Diecezji Kieleckiej (przewodniczący)
 • Elżbieta Ferenc, Fundacja Chrześcijańska Adullam (wiceprzewodnicząca)
 • Paweł Korliński, Stowarzyszenie Monar
 • Elżbieta Żukowska-Bubienko, Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei

Walne zebranie rozmawiało także o planie działań na nową kadencję, w szczególności w zakresie przeciwdziałania bezdomności uchodźców z Ukrainy, działalności platform tematycznych, obszarów do badań oraz zmian prawnych i deinstytucjonalizacji usług dla osób w kryzysie bezdomności. Przyjęto także sprawozdania za rok 2021, jak również udzielono absolutorium kończącemu kadencję zarządowi.

Powyższe wiadomości opracowano na podstawie postu z profilu Fb Federacji.

Sieć Barki w zarządzie Federacji reprezentuje Lidia Węsierska, obecnie wybrana na wiceprezeskę zarządu. Serdecznie gratulujemy całemu zarządowi i życzymy wielu sił do pracy w nowej kadencji.

Zdjęcia pochodzą z profilu Fb Federacji.

widok sali obrad i siedzących ludzi
widok sali obrad w kierunku stołu prezydialnego i publiczności widzianej od tyu

Konferencja Polityka Społeczna w XXI wieku zaproszenie

„Konferencja Polityka społeczna w XXI wieku. Inkluzja uchodźców w trójwymiarze”

7-8 czerwca 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej edycji konferencji „Polityka społeczna w XXI wieku”, którą po raz kolejny Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM współorganizuje razem z Barką.

 Wydarzenie ma charakter trójwymiarowy, gdyż spotykają się w jej ramach naukowcy, pracownicy władz i instytucji szczebla państwowego oraz samorządowego, a także organizacje społeczne. Tegoroczna dyskusja odbędzie się ramach następujących obszarów tematycznych: organizacje pozarządowe, wolontariat, samorządy, opieka zdrowotna, pomoc psychologiczna, edukacja, zabezpieczenie społeczne, rynek pracy, kultura i sztuka, media, osoby starsze, uchodźctwo wśród kobiet i dzieci, wymiar międzynarodowy, społeczna odpowiedzialność biznesu.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie w dniu 7 czerwca br.,  XI koncert charytatywny na rzecz  dzieci osieroconych i chorych oraz osób starszych, które pozostały na Ukrainie. Na scenie wystąpią takie gwiazdy jak: Małgorzata Ostrowska, Katarzyna Groniec czy Czesław Mozil.

Wydarzenie na fb:

https://www.facebook.com/events/570404197732803/?ref=newsfeed

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy:

http://miday.pl/polityka-spoleczna-2022/?fbclid=IwAR05SOh71O4C9BfgrbCbmeaCSnLyZ6AAd12tw9adcE5Z0ZELqk3NDxcmyzk

Znak Jakości ES dla Stowarzyszenia Trzeźwości w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej

Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej w gronie najlepszych w kraju podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej!!! 10 Czerwca w Warszawie zostanie wręczony Prezesowi Stowarzyszenia CIS – Bogusławowi Cebulskiemu – Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej! Praca i działalność odolanowskiej organizacji zostały dostrzeżone i docenione w skali krajowej na rzecz społeczności lokalnej! Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

Serdecznie gratulujemy!

Życzenia Świąteczne na Wielkanoc

Drodzy Członkowie Sieci Barka, Współpracownicy i Przyjaciele

przyjmijcie życzenia dobrych  Świąt Wielkanocnych,

które dają uspokojenie, refleksję i zrozumienie dla wydarzeń i zmian, które przynosi nam świat zewnętrzny.

Zarząd Związku Organizacji Sieć Współpracy Sieci Barka

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background