Category Archives: Aktualności

Loading
loading..

Webinarium Stygmat bezdomności 14 kwietnia

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zaprasza z okazji

Dnia Ludzi Bezdomnych,  w dniu  14 kwietnia 2021 r., w godz. 10-12.30 na webinarium  pt. Stygmat bezdomności – zjawisko, skutki, przeciwdziałanie

W programie:

* Czym jest stygmatyzacja bezdomności?

* Dlaczego jest to tak ważny problem?

* Jak wpływa na pomaganie osobom w kryzysie?

* Dlaczego wciąż słyszymy o „bezdomnych z wyboru” i „winie za bezdomność”?

* Dlaczego osoba doświadczająca bezdomności musi „zasługiwać” na pomoc?

* Jak przeciwdziałać stygmatyzacji?

14 kwietnia to ustanowiony przez Marka Kotańskiego Dzień Ludzi Bezdomnych. W tym roku, Federacja proponuje go uczcić zwracając uwagę na problem stygmatyzacji bezdomności w Polsce i jego skutki – zarówno dla doświadczających go jednostkowo osób w kryzysie, jak i dla całego systemu wsparcia ograniczonego od lat brakiem społecznej zgody na profesjonalną i skuteczną pomoc. W dyskusji organizatorzy będą  chcieli poszukać sposobów na przeciwdziałanie stygmatyzacji, kilka z nich przedstawią w szczegółach, oddadzą także głos osobom w kryzysie bezdomności, pytając nie tylko o ich świadectwa stygmatyzacji , ale także o to jak one same mogą stygmatom przeciwdziałać.

Wszystko to podczas webinarium, które będzie można zobaczyć na naszym profilu Facebook Federacji  już 14 kwietnia w godz. 10:00-12:30.

Info przeczytaj i podaj dalej!

Szczegółowe informacje:

https://www.facebook.com/events/157671449562005

Życzenia na Wielkanoc

Życzymy dobrych Świąt spędzonych w gronie rodziny i blisko natury.

Wyróżnienie dla Barbary Sadowskiej TOP 100

Barbara Sadowska, współzałożycielka Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka została wpisana na listę 100 kobiet najbardziej zaangażowanych w działalność społeczną przez Sieć EUCLID NETWORK.

Serdecznie gratulujemy!

Forum Deinstytucjonalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem Forum Deinstytucjonalizacji zwołanego przez Prezydenta RP, które miało miejsce w dniu 26 lutego 2021 r. , jakie znajduje się na stronie

Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

https://sites.google.com/view/bezdomnosc-pl/aktualno%C5%9Bci/art_20210301_forum_di

Realizujemy projekt Szkoła Animacji Społecznej.

Po ponad 20 latach powróciliśmy do programu sięgającego do tradycji dawnych SASów, z którymi wielu starszych stażem Liderów Barkowych wiąże duży postęp w uświadomieniu sobie ważnych mechanizmów, budowaniu więzi i kształtowaniu Barki.

Dzięki SASom (wspólnym spotkaniom tematycznym i integracyjnym wokół ważnych tematów, które odbywały się na przełomie lat 90-tych i roku 2000), tworzyły się podwaliny pod nowe działania w Barce, rodziło się wiele pięknych postaw, które potem owocowały dalej, gdziekolwiek uczestnicy SASów jeździli i pracowali, dając świadectwo zaangażowania w Polsce i zagranicą.

Na bazie SASów utworzone zostały nowe stowarzyszenia, które wielu z naszych barkowych liderów prowadziło i nadal prowadzi.

Nowy rozdział w historii SASów rozpoczął się na początku września, w Chudobczycach. Przygotowaliśmy program 10-ciu spotkań weekendowych, które będą odbywały się raz w miesiącu w różnych zakątkach Polski.

Mamy szansę zastanowić się nad dalszymi etapami swojego życia, zbudować więzi pomiędzy domami Barki i organizacjami działającymi w Sieci Barka, rozważyć jak jak kształtować następnych Liderów i jak rozwijać Barkę w kolejnych latach.

Są to kwestie szczególnie istotne teraz, po odejściu Tomka Sadowskiego, dla którego konstruowanie następnych etapów rozwoju Barki i jej środowisk było sprawą najwyższej wagi.

Tomek wytyczył kierunek i strategia jest nam wszystkim znana: chodzi właśnie o szeroko pojęty rozwój Barki i nas wszystkich, którzy idziemy tą drogą, ale jest wiele kwestii wymagających dopracowania i pogłębiania…

SASy dają nam właśnie taką możliwość!

INFORMACJE O DZIAŁANIACH:

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „BARKA” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, testuje model edukacyjny „Szkoła Animacji Społecznej” (SAS), którego celem jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych wśród osób dorosłych.

Uczestnikami projektu SAS jest 60 mieszkańców Domów Wspólnoty znajdujących się w Sieci Barki oraz dwa Schroniska dla osób bezdomnych w województwie wielkopolskim. Projekt realizowany jest od września 2020 r.

Osoba do kontaktu: Maria Sadowska, tel. 530 – 435 – 179, maria.sadowska@barka.org.pl        

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Foto relacja z jednego ze spotkań.

W załączeniu planowany harmonogram spotkań.

Raport Akademii Streetworkingu nt. świadczenia pomocy osobom w kryzysie bezdomności podczas pandemii

Krajowe Biuro Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z Wrocławia przesłało do nas raport „Wypracowanie i przetestowanie procedur pracy streetworkerów i świadczenia przez nich pomocy osobom bezdomnym przebywającym  w przestrzeni publicznej w sytuacji kryzysowej, w tym pandemii wirusowej covid-19”. Raport jest wynikiem rozszerzonego badania przeprowadzonego w dniach od 24 kwietnia do 30 września 2020 r., zrealizowanego  w ramach większego, ogólnopolskiego  projektu „Akademia Streetworkingu”, który rozpoczął się w roku 2018 i nadal trwa.

Celem działania było opracowanie i przetestowanie zupełnie nowego modelu pracy z osobami bezdomnymi, pozostającymi w miejscach niemieszkalnych, w czasie pandemii koronawirusa. Raport jest podsumowaniem kilku miesięcy testowania nowych rozwiązań, zawiera w sobie analizę zebranych danych, wnioski płynące z praktycznego zastosowania modelu i wskazówki dotyczące pracy z osobami w kryzysie bezdomności w warunkach epidemiologicznych.

Zapraszamy do lektury.

Życzenia świąteczne

Mijający rok przyniósł trudne wyzwanie dla nas wszystkich – osobiście, dla naszych rodzin i kraju, dla przedsiębiorców i organizacji. Dla Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka – od nazwy której cała nasz Sieć bierze nazwę,  był dodatkowo wyzwaniem, gdyż był to pierwszy rok bez Założyciela  Fundacji  – zmarłego w grudniu 2019 r. – Tomka Sadowskiego.

Wraz z życzeniami dobrych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku, przekazujemy przesłanie Współzałożycielki Barki – Barbary Sadowskiej.

Projekt: Ewelina Poreda

Relacja z konferencji Polityka Społeczna w XXI

Relacja z Konferencji o polityce społecznej w XXI w. – wces

Blisko sto osób, w tym 85 mówców wzięło udział w dniach 17 i 18 grudnia w  III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze” on-line, której współorganizatorami byli: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Koło Naukowe  Polityki Ekonomicznej i Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz  Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.  Mimo ograniczeń, zaprezentowano wiele aktualnych tematów, z uwzględnieniem najistotniejszej obecnie  sytuacji zdrowotno-społecznej.

Czynny udział wzięliśmy w panelu pt. „Trzeci sektor i samorząd terytorialny”, podczas którego Dagmara Szlandrowicz- animator w projekcie Wielkopolskie Centrum Ekonomii  Solidarnej, zaprezentowała wraz z przedstawicielami Partnerstwa Lokalnego w Rogoźnie, w tym Renatą Tomaszewską – Przewodniczącą Rady Powiatu Obornickiego, rozwój przedsiębiorczości społecznej w gminie Rogoźno. Ponadto, w panelu o inkluzji społecznej, wzięła udział Ewa Sadowska – z Zarządu Fundacji Barka oraz Aneta Kubas z Barki Irlandia, która na co dzień jest asystentką Mirka Zaczyńskiego – lidera Barki  i pracują razem z bezdomnymi na ulicach Dublina.

Tematy poruszane podczas innych paneli to: niepełnosprawność, polityka społeczna w ujęciu międzynarodowym, wykluczenie społeczne, społeczna odpowiedzialność biznesu i uczelni wyższych, demografia i wyzwania starzejącego się społeczeństwa, polityka zdrowotna i rodzinna, między prawem a polityką społeczną, polityka senioralna, innowacje i usługi społeczne, społeczeństwo cyfrowe i e-demokracja, procesy migracyjne w Europie. A na zakończenie miał miejsce panel samorządowy  dot. wyzwań polityki społecznej dla miast i gmin w dobie pandemii z udziałem przedstawicieli zarządów miast , m.in. zastępcy Prezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego.

Wszyscy uczestnicy podkreślali  wartość tegorocznej konferencji, a także wyrażali nadzieję na jej kontynuację.

Program konferencji Polityka społeczna w XXI wieku

Zapraszamy do udziału w  dniach 17 i 18 grudnia w  III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze” on-line, której współorganizatorami są: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Koło Naukowe  Polityki Ekonomicznej i Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz  Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.  Mimo ograniczeń, zaprezentowanych zostanie wiel aktualnych tematów, z uwzględnieniem najistotniejszej obecnie  sytuacji zdrowotno-społecznej.

W załączeniu szczegółowy program. Niektóre panele będa streamowane na Facebooku Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej. Do niektórych obowiązuje specjalny link , z którego moga korzystać zarówno mówcy, jak i bierni uczestnicy.

Konferencja Pokonać Bezdomność on line

W imieniu Organizatorów – przekazujemy zaproszenie na konferencję „Pokonać bezdomnośc”.

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności ma przyjemność zaprosić na konferencję online „Pokonać bezdomność”, która odbędzie się 1-4 grudnia. Wszystkie informacje szczegółowe dostępne są pod poniższymi linkami. Prosimy o zgłaszanie się do dnia 27 listopada. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o konferencji: https://sites.google.com/view/bezdomnosc-pl/wydarzenia/wyd_20201113_pb2020_konfonline

Rejestracja uczestników: https://meeting15.com/pl/join-event/homelessness/1252

Już od kilku lat Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zrzeszająca największe polskie organizacje zajmujące się wspieraniem osób w kryzysie bezdomności, ma zaszczyt i przyjemność realizować dla Was projekt „Pokonać bezdomność” w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o tej samej nazwie. Jego celem jest niezmiennie dostarczanie Wam, praktykom pomagania osobom w sytuacji największego wykluczenia, innowacyjnych, skutecznych i sprawdzonych metod wsparcia i przeciwdziałania problemowi bezdomności.

W tym roku mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję przekrojową, poświęconą wielu różnym aspektom rozwiązywania problemu bezdomności. Chcemy zwrócić uwagę na problem dostępu do pomocy osób migrujących, rozwiązania mieszkaniowe w perspektywie czekającej nas deinstytucjonalizacji usług pomocy społecznej ze szczególnym naciskiem na doświadczenia pierwszych projektów realizujących metodę najpierw mieszkanie, wsparcie osób pozostających poza pomocą instytucjonalną, w szczególności w obszarze zdrowia – zarówno psychicznego, jak i fizycznego, problematykę bezdomności młodzieży, zaangażowanie samych osób bezdomnych w pomoc czy wreszcie szersze spojrzenie z perspektywy Unii Europejskiej oraz możliwości finansowania usług w kolejnym okresie programowania funduszy strukturalnych UE. Chcemy również zachęcić Państwa do podpisania się pod Deklaracją w sprawie pryncypiów rozwiązywania problemu bezdomności. Wskazuje ona najistotniejsze obszary problemowe w Polskim systemie rozwiązywania problemu bezdomności i jest drogowskazem na najbliższe lata, zarówno dla władz i instytucji publicznych, jak i dla sektora pozarządowego. Treść deklaracji znajdą Państwo w załączonych materiałach.

Jak co roku liczymy, że dostarczana wiedza i dobre praktyki oraz stworzenie przestrzeni do rzeczowej dyskusji ekspertów, badaczy i praktyków, przełożą się na lepszą jakość pomocy, większą skuteczność w reintegracji osób bezdomnych oraz rozwój lokalnych systemów przeciwdziałania bezdomności i wdrażanie w nich innowacji. Jednocześnie, z uwagi na trwającą epidemię, zmuszeni jesteśmy po raz pierwszy do realizacji konferencji w formule online, liczymy jednak, że nie będzie miało to wpływu na jakość wydarzenia i Państwa zadowolenie z udziału w nim. Jak co roku mamy też nadzieję, że połączy nas wspólne przekonanie o tym, że rozwiązanie problemu bezdomności jest możliwe.

Życzymy udanego i owocnego udziału w konferencji!

Z wyrazami szacunku,

Jakub Wilczek

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

http://www.facebook.com/ofrpb/

Tel.: (+48) 600 350 002

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background