Category Archives: Aktualności PS-PO

Loading
loading..

Seminarium dla Pełnomocników NGO

W poniedziałek 29 czerwca 2015 roku obyło się seminarium dla gminnych i powiatowych  Pełnomocników ds. ngo pt. „Rola Pełnomocników ds. ngo w budowaniu partnerstwa publiczno-społecznego”, podczas którego zaprezentowano ideę współpracy organizacji obywatelskich z jednostkami samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityk publicznych    w oparciu o model partnerstwa lokalnego oraz  możliwości tkwiące w przedsiębiorczości społecznej. 

Continue Reading….

Czerwcowe spotkanie Członków Sieci Barka

Czerwcowe Walne Zebranie Sprawozdawcze Sieci Barka upłynęło pod znakiem zmian. Zebranych powitała szefowa Sieci Barka i zarazem prowadząca zebranie – Barbara Sadowska. Najpierw jednak, jak zwykle o tej porze roku, przedstawiono podsumowanie minionego roku 2014. Kondycję finansową zaprezentowała Magdalena Tecław, natomiast Lidia Węsierska – Chyc omówiła projekty realizowane przez Sieć w okresie sprawozdawczym.

Continue Reading….

Seminarium o Partnerstwach Lokalnych

W poniedziałek , 22 czerwca odbyło się Seminarium sieciujące dla przedstawicieli partnerstw lokalnych w Wielkopolsce, prezentujące ideę współpracy organizacji obywatelskich z jednostkami samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityk publicznych, w oparciu o model Partnerstwa Lokalnego. Spotkanie pt. Partnerstwo Lokalne jako istotny warunek rozwoju lokalnego i włączenia społecznego” otwarła Barbara Sadowska, następnie wprowadzenia w tematykę dokonał Tomasz Sadowski.

Continue Reading….

Warsztaty partycypacyjne Sieci Barka – finał

Członkowie Sieci Barka spotkali się w poniedziałek 8 czerwca na podsumowaniu cyklu warsztatów partycypacyjnych zmierzających do aktualizacji Statutu Sieci , Standardów działania oraz stworzenia Regulaminu składek członkowskich.

Continue Reading….

Warsztaty partycypacyjne Sieci Barka

W dniach 29-31 maja odbyły się w Chudobczycach wyjazdowe warsztaty partycypacyjne Sieci Barka. Pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział w szkoleniu „Tworzenie projektu” prowadzonym  przez Rafała Jaworskiego. Całodzienne szkolenie przyniosło dużo wiedzy i udział w warsztatach praktycznych.

Continue Reading….

Nowy wymiar Sieci Barka

W poniedziałek, 11 maja, odbyła się kolejna w tym roku, edycja warsztatów partycypacyjnych Sieci Barka, w ramach projektu „Profesjonalna Sieć -Profesjonalne Organizacje”, poświęcona aktualizacji zarówno Standardów, jak i Statutu Sieci Barka. 

Continue Reading….

Warsztaty partycypacyjne Sieci Barka we Władysławowie

We wtorek, 7 kwietnia odbyły  się   warsztaty partycypacyjne Sieci Barka,  na zaproszenie  Stowarzyszenia Pomocy i Integracji Bezrobotnych „Lepsza Przyszłość” we Władysławowie, miały one miejsce w pierwszej siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.

Continue Reading….

Warsztaty Tworzenie Rad Działalności Pożytku Publicznego

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka Sieć Współpracy BARKA zaprasza na dwudniowe warsztaty partycypacyjne w dniach 23-24 kwietnia br. od godz.10.00, dotyczące powoływania rad działalności pożytku publicznego, działalności przedsiębiorczej    w organizacjach obywatelskich oraz świadczenia przez nie usług użyteczności publicznej.

Continue Reading….

Spotkanie Członków Sieci Barka

W poniedziałek 23 marca odbyło się Walne Zebranie Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka. Zebranych powitała prowadząca spotkanie Barbara Sadowska. Podkreślając znaczenie wspólnego działania organizacji  zaprosiła do prezentacji kandydatów na nowych Członków Sieci.

Continue Reading….

Spotkanie z kandydatami do Sieci Barka

W piątek 20 marca, w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej spotkali się przedstawiciele organizacji kandydujących na  nowych członków Sieci Barka. Organizacje przywiozły niezbędne dokumenty niezbędne do udziału w Walnym Zebraniu, które odbędzie się już w najbliższy poniedziałek.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background