Category Archives: 2014

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie doradców

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/OW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Continue Reading….

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 04/2014/GSWB z dnia 09.06.2014 r.

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 04/2014/GSWB z dnia 09.06.2014 r. na wyłonienie ekspertów-doradców do przeprowadzenia 100 spotkań doradczych z przedstawicielami instytucji pomocy i integracji społecznej w województwach: wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” wpłynęło 5 ofert:

Continue Reading….

Zapytanie ofertowe na wyłonienie ekspertów-doradców

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/2014/GSBW
do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15.07.2013 roku), na wyłonienie ekspertów-doradców do przeprowadzenia 100 spotkań doradczych z przedstawicielami instytucji pomocy i integracji społecznej

Continue Reading….

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 03/2014/GSWB z dnia 04.02.2014 r.

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 03/2014/GSWB z dnia 04.02.2014 r. na wyłonienie ekspertów-trenerów do przeprowadzenia szkoleń „Streetworking w środowisku osób bezdomnych” w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” wpłynęła 1 oferta na część I i II zamówienia – Psyche&Soma&Polis Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Michalska i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 02/2014/GSWB z dnia 03.02.2014 r.

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/2014/GSWB z dnia 03.02.2014 r. na wyłonienie 6 ekspertów-trenerów do przeprowadzenia szkoleń upowszechniających Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” wpłynęły następujące oferty:

Continue Reading….

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 01/2014/GSWB z dnia 27.01.2014

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/2014/GSWB z dnia 27.01.2014 r. na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” wpłynęły następujące oferty:

  1. Część I  – Zielona Góra: wpłynęły 2 oferty – Qubus Hotel Zielona Góra oraz Amadeus Hotel i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana oferta Amadeus Hotel.
  2. Część II – Szczecin: wpłynęły 2 oferty – Hotel Novotel Szczecin Centrum oraz Hotel Atrium i żadna z nich nie została wybrana, ponieważ Zamawiający ma dużo mniejszy budżet na realizację tego zamówienia. Dlatego hotele zostały zaproszone do negocjacji.
  3. Część III – Poznań: wpłynęła 1 oferta – Hotel Ilonn, ale tylko na część III a zamówienia i nie została wybrana, ponieważ zamawiający ma dużo mniejszy budżet na realizację tego zamówienia.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe na wyłonienie ekpertów-trenerów do przeprowadzenia szkoleń

Zapytanie ofertowe nr 03/2014/GSBW – do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15.07.2013 roku) na wyłonienie ekspertów-trenerów do przeprowadzenia szkoleń „Streetworking w środowisku osób bezdomnych”

Continue Reading….

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienie ekspertów-trenerów

Zapytanie ofertowe nr 02/2014/GSBW  – do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15.07.2013 roku), na wyłonienie 6 ekspertów-trenerów do przeprowadzenia szkoleń upowszechniających Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). Szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

  1. Zapytanie nr 2/2014 na trenerów
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na trenera
  3. Załącznik nr 2 – Program szkoleń Model GSWB
  4. Załącznik nr 3 – Model GSWB do oceny z 18.12.3013

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal szkoleniowych

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Załącznik Wielkość
Zapytanie nr 1-2014 na organizację szkoleń.pdf 886.44 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy organizacja szkoleń.doc 199.5 KB
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy.doc
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background