Category Archives: 2012

Loading
loading..

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi konferencyjnej i cateringowej

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi konferencyjnej i cateringowej w ramach organizacji seminarium w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Zapytanie ofertowe nr 10/2012/GSWB z dnia 24.10.2012r.

W związku z tym, że w odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy.

Zmiana zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy usługi noclegowej wraz z wyżywieniem

Zmiana zapytania ofertowego nr 11/2012/GSWB na wyłonienie Wykonawcy usługi noclegowej wraz z wyżywieniem w ramach krajowej wizyty studyjnej do Krakowa.

Pragniemy Państwa poinformować o następujących zmianach w w/w zapytaniu:

  1. Zmiana terminu na 02-05.2012r.
  2. Zmiana liczby uczestników na 11.

W związku ze zmianą realizacji przedmiotu zamówienia czas spływu ofert zostaje wydłużony do dnia 21.11.2012 roku.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia znajdą Państwo w załączeniu

Załącznik Wielkość
Zapytanie ofertowe (plik PDF) 176.35 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy nocleg z wyżywieniem Kraków grudzień (plik DOC) 185 KB
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy na nocleg i wyżywienie Kraków grudzień (plik DOC) 173 KB

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy usługi noclegowej wraz z wyżywieniem

Zapytanie ofertowe nr. 11/2012/GSWB na wyłonienie Wykonawcy usługi noclegowej wraz z wyżywieniem w ramach krajowej wizyty studyjnej do Krakowa

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22.12.2011 roku), na wyłonienie Wykonawcy usługi noclegowej wraz z wyżywieniem w ramach krajowej wizyty studyjnej do Krakowa organizowanej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Załącznik Wielkość
Zapytanie ofertowe na nocleg i wyżywienie wizyta studyjna do Krakowa (plik PDF) 537.87 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy nocleg z wyżywieniem Kraków (plik DOC) 183 KB
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy na nocleg i wyżywienie Kraków (plik DOC) 172.5 KB

Zapytanie ofertowe dotyczące na wyłonienie Wykonawcy usługi konferencyjnej i cateringowej w ramach organizacji Seminarium

Zapytanie ofertowe  nr 10/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach konkursu ofert na wyłonienie Wykonawcy usługi konferencyjnej i cateringowej w ramach organizacji Seminarium organizowane w ramach Projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany dalej Projektem).

Szczegóły zapytania ofertowego znajdą Państwo poniżej.

Załącznik Wielkość
Zapytanie ofertowe – seminarium (plik PDF) 652.75 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy do seminarium (plik DOC) 179 KB
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy Seminarium (plik DOC) 174.5 KB

Konkursu ofert na organizację zagranicznych wizyt studyjnych na terenie Unii Europejskiej

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22.12.2011 roku), na  organizację  zagranicznych  wizyt  studyjnych  na  terenie  Unii  Europejskiej  organizowanej  w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja zagranicznych wizyt studyjnych, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na swój koszt: zakwaterowania, wyżywienia, biletów lotniczych, transferu na i z lotniska w Polsce, transferów lokalnych na miejscu wizyty, tłumaczy i przewodników grupy, ubezpieczenia dla uczestników następujących wizyt studyjnych:

  1. Wizyta dla 11 osób do Rzymu w terminie 01-05 października 2012 r.
  2. Wizyta dla 22 osób do Barcelony w terminie 15-19 października 2012 r.

zgodnie ze szczegółowym harmonogramem wizyty (zwanym dalej „harmonogramem szczegółowym”) oraz listą uczestników, które zostaną dostarczone Wykonawcy na 14 dni przed rozpoczęciem wizyty.

Szczegóły zamówienia znajdą Państwo w poniższych dokumentach

Załącznik Wielkość
BARKA zapytanie ofertowe na wizyty zagraniczne (plik PDF) 1006.93 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wizyty zagraniczne (plik DOC) 354.5 KB
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy wizyty zagraniczne (plik DOC) 154 KB

Zmiana zapytania ofertowego nr. 5/2012/GSWB

Pragniemy Państwa poinformować o zmianie terminu realizacji wizyty studyjnej do Sanoka (przez Kielce) na termin 24-26.09.2012 roku.

W związku ze zmianą realizacji przedmiotu zamówienia czas spływu ofert zostaje wydłużony do dnia 7.09.2012 roku.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia znajdą Państwo w załączeniu.

Załącznik Wielkość
Zapytanie ofertowe na nocleg i wyżywienie wizyta studyjna do Sanoka zmiana daty (plik PDF) 883.12 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy nocleg z wyżywieniem Sanok zmiana daty (plik DOC) 315.5 KB
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy na nocleg i wyżywienie Sanok zmiana daty (plik DOC)

Zmiana zapytania ofertowego nr. 6/2012/GSWB

Pragniemy Państwa poinformować o zmianie terminu realizacji wizyty studyjnej do Sanoka (przez Kielce) na termin 24-26.09.2012 roku.

W związku ze zmianą realizacji przedmiotu zamówienia czas spływu ofert zostaje wydłużony do dnia 7.09.2012 roku.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia znajdą Państwo w załączeniu.

Załącznik Wielkość
Zapytanie ofertowe na transport wizyta studyjna do Sanoka zmiana daty (plik PDF) 880.39 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy transport Sanok zmiana daty (plik DOC) 311 KB
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy na transport Sanok zmiana daty (plik DOC)

Konkursu ofert na wyłonienie wykonawcy usługi organizacji wizyty studyjnej do Sztokholmu

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert na wyłonienie Wykonawcy usługi organizacji wizyty studyjnej do Sztokholmu w Szwecji, organizowanej w ramach Projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – „Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: Opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe na eksperta z zakresu streetworkingu w celu wykonania usługi doradztwa

Zapytanie Ofertowe nr 3/2012/GSBW

Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701-705 Kodeksu cywilnego na eksperta z zakresu streetworkingu w celu wykonania usługi doradztwa organizowane w ramach Projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Zadanie  4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany dalej Projektem Standardy w Pomocy lub Projektem SwP).

Szczegóły zapytania ofertowego znajdą Państwo poniżej.

Zmiana warunków zapytania ofertowego nr 1/2012/GSWB z dnia 15.06.2012 roku

Pragniemy Państwa poinformować o zmianie warunków zapytania ofertowego na opracowanie zbiorczego raportu z badań.

Na wniosek realizatora badania – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, termin realizacji zamówienia został przesunięty na miesiąc wrzesień 2012 roku.

Przedmiot Zamówienia oraz warunki uczestnictwa w zapytaniu pozostają bez zmian.

Szczegóły odnośnie wprowadzonych zmian w zamówieniu w znajdą Państw w poniższych dokumentach.

Zapraszamy serdecznie do składania ofert.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background