Category Archives: 2011

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe – usługi cateringowe

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego na podstawie art. 701 – kodeksu cywilnego na usługę: cateringową, podczas realizacji cyklu spotkań partnerskich organizowanych w ramach Projektu POKL 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zakres usługi obejmuje:

I. Zapewnienie usługi cateringowej podczas realizacji jednodniowego spotkania partnerskiego w:

 • Gmina Białogard (woj. zachodniopomorskie, powiat białogardzki) – 4 spotkania,
 • Gmina Lwówek Wielkopolski (woj. wielkopolskie, powiat nowotomyski) – 4 spotkania,
 • Miasto Piła (woj. wielkopolski, powiat pilski) – 3 spotkania,
 • Gmina Mielno (woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński) ) – 4 spotkania,
 • Miasto Stargard Szczeciński (woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki) ) – 4 spotkania.

Spotkania organizowane będą w każdej z podanych lokalizacji dwa razy w miesiącu (co 2 tygodnie) w okresie: styczeń – luty 2012.

Specyfikacja usługi cateringowej:

Dla każdego spotkania Wykonawca zapewni:

 • jednodaniowy obiad dla 11 osób

Każdorazowo dokładna liczba osób potwierdzana będzie na dzień przed przeprowadzeniem spotkania.

Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o terminach realizacji usługi określonej w specyfikacji z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem od czasu jej realizacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru menu spośród propozycji przedstawionych przez wybranego Wykonawcę.

Usługa cateringowa musi być realizowana w obiekcie, w którym odbędzie się spotkanie.

 

Oferta powinna zawierać:

1. Oświadczenie Wykonawcy, że:

 • akceptuje wszystkie warunki zamówienia, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
 • posiada odpowiednie zaplecze techniczne, które pozwoli na realizację przedmiotowego zamówienia
 • akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy (załącznik nr 1 do oferty).

2.    Kosztorys (kwoty brutto):

Kryteria wyboru oferty:

1. Zostanie wybrana oferta o najkorzystniejszej dla zamawiającego cenie.

Prosimy o składanie ofert na adres mailowy michal.remisz@barka.org.pl lub w biurze Zamawiającego w Poznaniu, ul. św. Wincentego 6/9 w terminie do dnia 10.01.2012 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega, że warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, o czym Oferenci zostaną powiadomieni. Konkurs ofert może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek oferty.

W załączeniu Zamawiający przekazuje Wzór umowy

Załącznik Wielkość
Zapytanie ofertowe o świadczenie usługi cateringowej BARKA (plik PDF)

Konkurs ofert na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego na podstawie art. 701 – kodeksu cywilnego na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem, podczas realizacji szkolenia „Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” w ramach Projektu PO KL 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w poniższym załączniku

Zapytanie ofertowe: wyłonienie stałego dostawcy artykułów biurowych

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego na podstawie art. 701 – kodeksu cywilnego na usługę zaopatrzenia w artykuły biurowe Zamawiającego w ramach Projektu  PO KL 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem niniejszego zapytania jest wyłonienie stałego dostawcy artykułów biurowych dla Zamawiającego.

.

Zapytanie ofertowe o usługę hotelarską

Dziękujemy serdecznie za udział w ogłoszonym przez Sieć Barka zapytaniu ofertowym świadczenia usługi noclegowej, cateringowej oraz wynajem sali szkoleniowej.

Niestety w zapytaniu pojawił się błąd w I i II części zapytania.

 • W spotkaniu przewidzianym na dni 21-23.11.2011 r. organizowanym w województwie zachodnio-pomorskim udział weźmie około 34 osób.
 • W spotkaniu przewidzianym na dni 23-25.11.2011 r. organizowanym w województwie wielkopolskim udział weźmie około 24 osób.
 • Natomiast w spotkaniu przewidzianym na dni 5-7.12.2011 r. organizowanym w województwie zachodnio-pomorskim udział weźmie około 57 osób.

Bardzo Państwa przepraszamy za powstałe nieporozumienie.

W związku z zaistniałą pomyłką ponownie ogłaszamy zapytanie ofertowe odnośnie świadczenia usług noclegowej, cateringowej i wynajmu sali szkoleniowej.

Prosimy o przesłanie propozycji ofert do dnia 14.11.2011 r. godziny 12.00.

Do dnia 15.11.2011 r. zostaną Państwo poinformowani o wynikach zapytania ofertowego.

Załącznik Wielkość
Zapytanie ofertowe o usługe hotelarska 2 (plik PDF)

Konkurs ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego na podstawie art. 701 -705  kodeksu cywilnego, na usługę przeprowadzenia szkolenia „Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”, zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego scenariuszem szkolenia edukacyjnego, w ramach Projektu PO KL 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Szczegóły w poniższym załączniku.


.

Sprawozdanie ze spotkania Partnerstwa Lokalnego w Mielnie

Miejscem spotkania które odbyło sie w dniu 20.10.2011 był budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unieściu przy ulicy 6 grudnia 33. Na spotkaniu organizacyjnym partnerstwa przedstawiono i dokładnie omówiono założenia i zadania projektu. Ponadto zespół ustalił dokładny harmonogram spotkań i pracy do końca bieżącego roku. Na najbliższe spotkanie tj. 31.10.2011 r. ustalono wykonanie wstępnej analizy problemu – diagnozę partnerstwa, rozpoznanie zasobów makro otoczenia partnerstwa oraz deficytów systemu wsparcia dla osób bezdomnych funkcjonującego na terenie Gminy Mielno.

Dokonano także omówienia dokumentów metodologii diagnozy lokalnej oraz wybrano koordynatora badań ze strony partnerstwa.

Konkurs ofert na usługi cateringowe

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego na podstawie art. 701 – kodeksu cywilnego na usługę: cateringową, podczas realizacji cyklu spotkań partnerskich organizowanych w ramach Projektu POKL 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres usługi obejmuje:

I. Zapewnienie usługi cateringowej podczas realizacji jednodniowego spotkania partnerskiego w:

 • Gmina Białogard (woj. zachodniopomorskie, powiat białogardzki),
 • Gmina Lwówek Wielkopolski (woj. wielkopolskie, powiat nowotomyski),
 • Miasto Piła (woj. wielkopolski, powiat pilski),
 • Gmina Mielno (woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński),
 • Miasto Stargard Szczeciński (woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki).

Spotkania organizowane będą w każdej z podanych lokalizacji dwa razy w miesiącu (co 2 tygodnie) do końca bieżącego roku.

Specyfikacja usługi cateringowej:

Dla każdego spotkania Wykonawca zapewni:

 • jednodaniowy obiad dla około 11 osób.

Każdorazowo dokładna liczba osób podawana będzie na dzień przed przeprowadzeniem spotkania.

Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o terminach realizacji usługi określonej w specyfikacji z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem od czasu jej realizacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru menu spośród propozycji przedstawionych przez wybranego Wykonawcę.

Usługa cateringowa musi być realizowana w obiekcie, w którym odbędzie się spotkanie.

 

Oferta powinna zawierać:

1. Oświadczenie Wykonawcy, że:

 • akceptuje wszystkie warunki zamówienia, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
 • posiada odpowiednie zaplecze techniczne, które pozwoli na realizację przedmiotowego zamówienia
 • akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy (załącznik nr 1 do oferty).

2.    Kosztorys (kwoty brutto):

 

Kryteria wyboru oferty:

1. Zostanie wybrana oferta o najkorzystniejszej dla zamawiającego cena.

Prosimy o składanie ofert na adres mailowy michal.remisz@barka.org.pl lub w biurze Zamawiającego w Poznaniu, ul. św. Wincentego 6/9 w terminie do dnia 24.X.2011 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega, że warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, o czym Oferenci zostaną powiadomieni. Konkurs ofert może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek oferty.

W załączeniu Zamawiający przekazuje Wzór umowy.

.

.

Zapytanie ofertowe – zakup wyposażenia elektronicznego

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu wybranie dostawcy sprzętu komputerowego dla Związku Organizacji Sieci Współpracy „Barka” z siedzibą w Poznaniu. Specyfikacja przedmiotu oferty:

Notebook o następujących parametrach minimalnych:

 • Procesor dwurdzeniowy Intel®  CoreTM min. 2000 MHz
 • ekran TFT LED 15.6’
 • pamięć RAM min. 4.0 GB
 • dysk twardy o pojemności min. 300 GB
 • napęd DVD+/-RW
 • złącza: E-SATA, 4 x USB
 • system operacyjny MS Windows 7 PL

Sztuk 2

 

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja 36 miesięcy

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

1. Płatność przelewem

2. Dostawa w terminie 7 dni od daty płatności

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Kryterium warunkującym wybór oferty jest najkorzystniejsze zestawienie parametrów technicznych zamówienia oraz cena realizacji zlecenia.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

31 marca 2011 roku, godzina 11:00.

 

KONTAKT DO OSOBY PROWADZĄCEJ

Michał Remisz
Specjalista ds. logistyki i promocji

Telefon:              (61) 668-23-14
Telefon kom. :    697-570-307
Email:                 michal.remisz@barka.org.pl

Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji dnia 24.02.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu wybranie dostawcy usługi konferencyjnej dla Związku Organizacji Sieci Współpracy „Barka” z siedzibą w Poznaniu.

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU OFERTY

Organizacja konferencji dla 150 osób, dnia 24 lutego 2011 r. w Poznaniu, w tym:

 • udostępnienie 1 sali konferencyjnej dla 150 osób w godzinach od 8.00 do 16.00
 • świadczenie usługi cateringowej dla uczestników spotkania

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Kryterium warunkującym wybór oferty jest najniższa cena realizacji zlecenia.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REALIZACJI USŁUG

 1. Płatność przelewem

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy składać do 20 stycznia 2011 roku, na adres: michal.remisz@barka.org.pl

KONTAKT DO OSOBY PROWADZĄCEJ

Michał Remisz
Specjalista ds. Logistyki i Promocji
Telefon komórkowy:  697-570-307
Email:  michal.remisz@barka.org.pl

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background