Author Archives: Redaktor

Loading
loading..

Lipcowa edycja Szkoły Animacji Społecznej

Po wielomiesięcznej przerwie, spowodowanej pandemią, kontynuujemy od czerwca spotkania w realu w ramach Szkoły Animacji Społecznej – projektu realizowanego przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka.

W dniach 10 i 11 lipca grupa uczestników miała bazę wypadową w Ośrodku Szkoleniowym Barki w Chudobczycach. Czas wypełniły im: spotkanie z duchowością Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sanktuarium w Pniewach,  potem z charyzmatycznymi dziennikarzami Markiem Nowakowskim (reżyserem I autorem filmów o Barce), i Wandą Wasilewską z Radia Merkury (obecnie Poznań), a wieczorem ognisko integracyjne w gościnnej Wspólnocie Barki w Chudobczycach zakończone półmaratonem w Pniewach, w którym wziął udział członek Wspólnoty Marek Rogatty, a także Ewa Sadowska z Zarządu Fundacji Barka. Dzięki Nim wszyscy poczuli się Maratończykami!

Na zdjęciu grupa uczestników Szkoły Animacji Społecznej na świeżym powietrzu obok pałacyku w parku w Chudobczycach
Na zdjęciu grupa uczestników spotkania rozmawia przy stolikach blisko jeziora
Uczestnicy spotkania, jedni siedzą, inni stoją , rozmawiają z siostrą zakonną w sanktuarium św. Siostry Urszuli Ledóchowskiej – w parku.

Konkurs im. Jacka Kuronia termin zgłoszeń do 14 lipca

Przedłużono termin zgłoszeń do 14 lipca, w 10. edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. W ramach Konkursu [eS] nagrodzeni będą Ci, którzy z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania ważnego problemu społecznego. W zeszłym roku ze względu na pandemię trzeba było przełożyć jubileuszową edycję.

W Konkursie, poza standardową procedurą zgłoszenia, istnieje także możliwość nominowania podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki temu instytucje z regionu, najlepiej znające podmioty ze swojego otoczenia, mogą zarekomendować je do udziału w tym jedynym ogólnopolskim Konkursie.

Poza zachęceniem przedsiębiorstw społecznych do zgłoszenia się do Konkursu, szczególnie ważne są  nominacje Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Dzięki temu w Konkursie będą reprezentowane wszystkie regiony.  Do Konkursu można nominować podmioty, które działają przynajmniej 12 miesięcy i których działalność zasługuje na dostrzeżenie i wyróżnienie.

Na nominacje i zgłoszenia organizatorzy czekają do 11 lipca 2021. Następnie wszystkie aplikujące podmioty zostaną ocenione przez ekspertów społecznych i ekonomicznych. W około dziesięciu najwyżej ocenionych przedsiębiorstwach odbędą się wizyty studyjne, po których sformułowane zostaną rekomendacje dla Rady Konkursu. Rada wybierze laureatów trzech nagród: Nagrody Głównej (15 000 złotych), Nagrody Pomysł na Rozwój (10 000 złotych) i Nagrody Odkrycie Roku (5 000 złotych). O przyznaniu Nagrody Publiczności (5000 złotych) zadecyduje otwarte dla wszystkich głosowanie internetowe.

Tegoroczną edycję Konkurs zakończy uroczysta Gala, która odbędzie się 4 listopada 2021 roku.

Więcej informacji odnośnie Konkursu [eS], jego regulamin oraz link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie: www.konkurs-es.pl. W razie pytań, prosimy o kontakt: krzysztof.alcer@fise.org.pl, telefon: 574 17 90 81.

Produkty z Centrum Integracji Społecznej Ostoja w Pniewach

Pożyczka płynnościowa dla PES

👉 Pomioty Ekonomii Społecznej mogą ubiegać się o pożyczkę płynnościową ❗❗❗

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach otrzymała kolejne środki w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”.

Celem projektu jest poprawa płynności finansowej Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz wsparcie PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami wywołanymi epidemią COVID-19.

Pożyczki mogą zostać udzielone mikro, małym i średnim Podmiotom  Ekonomii Społecznej:

– spółdzielniom socjalnym

– organizacjom pozarządowym

– spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym

– spółkom non-profit

– podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej, Klubom Integracji Społecznej, Zakładom Aktywności Zawodowej, Warsztatom Terapii Zajęciowej

– podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS lub działalność odpłatną pożytku publicznego.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.wniosekpes.frp.pl

Webinar o nowej ustawie o ekonomii społecznej 31 maja

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium dedykowanym projektowi ustawy o ekonomii społecznej w kontekście uproszczeń w działalności społecznej (#prosteNGO). Webinarium służy wspólnemu zapoznaniu się z projektem ustawy oraz przedyskutowaniu najważniejszych proponowanych w nim rozwiązań.

Webinarium odbędzie się 31 maja 2021 r. (poniedziałek) w godz. 13:00-17:00 z wykorzystaniem platformy Zoom (link do spotkania zostanie wysłany na podany w trakcie rekrutacji adres e-mail).

Prowadzący:

Tomasz Schimanek – ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, członek Stowarzyszenia Dialog Społeczny

https://forms.gle/dSRaRPjM8yXQzJz69

Kontakt i sprawy organizacyjne:

Tomasz Pawłowski, telefon: +48 691 275 411, e-mail: kontakt@trzeci.org

Informacje o działaniach prowadzonych w ramach #prosteNGO:

https://trzeci.org/prostengo (docelowo: proste.ngo)

Liczba miejsc ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń jest możliwość powtórzenia webinarium.

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje o tym, co dzieje się w procesie stanowienia prawa dla NGO i w procesach rzeczniczych na jego rzecz, zapraszamy do zapisania się na Biuletyn #prosteNGO:

W ramach #prosteNGO w 2021 roku odbędą się również m.in. webinaria i spotkania:

– wprowadzające i opisujące działania dot. uproszczeń w działalności społecznej (przynajmniej jedno webinarium dla organizacji z każdego województwa),

– dotyczące sprawozdawczości (m.in. w związku z zapowiedziami projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych),

– dotyczące rejestracji podmiotów społecznych (m.in. w związku z prowadzonymi działaniami na rzecz wzorca statutu stowarzyszenia).

Kontakt w przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniach i webinariach oraz chęcią zorganizowania ww. spotkań lub webinariów dla organizacji ze swojej gminy: Łukasz Gorczyński, telefon: +48 511 141 197, e-mail: kontakt@trzeci.org, formularz: https://forms.gle/9spjFNQ6xHvm9VYA7

Działania prowadzone są w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.org i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Za całość działań odpowiada:

Fundacja trzeci.org | ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice

tel. +48 511 141 197 | e-mail: blog@trzeci.org

Blog o ngo | www.trzeci.org

Polub nas na Facebooku | fb.com/trzeci.org

Webinarium Stygmat bezdomności 14 kwietnia

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zaprasza z okazji

Dnia Ludzi Bezdomnych,  w dniu  14 kwietnia 2021 r., w godz. 10-12.30 na webinarium  pt. Stygmat bezdomności – zjawisko, skutki, przeciwdziałanie

W programie:

* Czym jest stygmatyzacja bezdomności?

* Dlaczego jest to tak ważny problem?

* Jak wpływa na pomaganie osobom w kryzysie?

* Dlaczego wciąż słyszymy o „bezdomnych z wyboru” i „winie za bezdomność”?

* Dlaczego osoba doświadczająca bezdomności musi „zasługiwać” na pomoc?

* Jak przeciwdziałać stygmatyzacji?

14 kwietnia to ustanowiony przez Marka Kotańskiego Dzień Ludzi Bezdomnych. W tym roku, Federacja proponuje go uczcić zwracając uwagę na problem stygmatyzacji bezdomności w Polsce i jego skutki – zarówno dla doświadczających go jednostkowo osób w kryzysie, jak i dla całego systemu wsparcia ograniczonego od lat brakiem społecznej zgody na profesjonalną i skuteczną pomoc. W dyskusji organizatorzy będą  chcieli poszukać sposobów na przeciwdziałanie stygmatyzacji, kilka z nich przedstawią w szczegółach, oddadzą także głos osobom w kryzysie bezdomności, pytając nie tylko o ich świadectwa stygmatyzacji , ale także o to jak one same mogą stygmatom przeciwdziałać.

Wszystko to podczas webinarium, które będzie można zobaczyć na naszym profilu Facebook Federacji  już 14 kwietnia w godz. 10:00-12:30.

Info przeczytaj i podaj dalej!

Szczegółowe informacje:

https://www.facebook.com/events/157671449562005

Życzenia na Wielkanoc

Życzymy dobrych Świąt spędzonych w gronie rodziny i blisko natury.

Wyróżnienie dla Barbary Sadowskiej TOP 100

Barbara Sadowska, współzałożycielka Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka została wpisana na listę 100 kobiet najbardziej zaangażowanych w działalność społeczną przez Sieć EUCLID NETWORK.

Serdecznie gratulujemy!

Forum Deinstytucjonalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem Forum Deinstytucjonalizacji zwołanego przez Prezydenta RP, które miało miejsce w dniu 26 lutego 2021 r. , jakie znajduje się na stronie

Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

https://sites.google.com/view/bezdomnosc-pl/aktualno%C5%9Bci/art_20210301_forum_di

Realizujemy projekt Szkoła Animacji Społecznej.

Po ponad 20 latach powróciliśmy do programu sięgającego do tradycji dawnych SASów, z którymi wielu starszych stażem Liderów Barkowych wiąże duży postęp w uświadomieniu sobie ważnych mechanizmów, budowaniu więzi i kształtowaniu Barki.

Dzięki SASom (wspólnym spotkaniom tematycznym i integracyjnym wokół ważnych tematów, które odbywały się na przełomie lat 90-tych i roku 2000), tworzyły się podwaliny pod nowe działania w Barce, rodziło się wiele pięknych postaw, które potem owocowały dalej, gdziekolwiek uczestnicy SASów jeździli i pracowali, dając świadectwo zaangażowania w Polsce i zagranicą.

Na bazie SASów utworzone zostały nowe stowarzyszenia, które wielu z naszych barkowych liderów prowadziło i nadal prowadzi.

Nowy rozdział w historii SASów rozpoczął się na początku września, w Chudobczycach. Przygotowaliśmy program 10-ciu spotkań weekendowych, które będą odbywały się raz w miesiącu w różnych zakątkach Polski.

Mamy szansę zastanowić się nad dalszymi etapami swojego życia, zbudować więzi pomiędzy domami Barki i organizacjami działającymi w Sieci Barka, rozważyć jak jak kształtować następnych Liderów i jak rozwijać Barkę w kolejnych latach.

Są to kwestie szczególnie istotne teraz, po odejściu Tomka Sadowskiego, dla którego konstruowanie następnych etapów rozwoju Barki i jej środowisk było sprawą najwyższej wagi.

Tomek wytyczył kierunek i strategia jest nam wszystkim znana: chodzi właśnie o szeroko pojęty rozwój Barki i nas wszystkich, którzy idziemy tą drogą, ale jest wiele kwestii wymagających dopracowania i pogłębiania…

SASy dają nam właśnie taką możliwość!

INFORMACJE O DZIAŁANIACH:

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „BARKA” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, testuje model edukacyjny „Szkoła Animacji Społecznej” (SAS), którego celem jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych wśród osób dorosłych.

Uczestnikami projektu SAS jest 60 mieszkańców Domów Wspólnoty znajdujących się w Sieci Barki oraz dwa Schroniska dla osób bezdomnych w województwie wielkopolskim. Projekt realizowany jest od września 2020 r.

Osoba do kontaktu: Maria Sadowska, tel. 530 – 435 – 179, maria.sadowska@barka.org.pl        

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Foto relacja z jednego ze spotkań.

W załączeniu planowany harmonogram spotkań.

Raport Akademii Streetworkingu nt. świadczenia pomocy osobom w kryzysie bezdomności podczas pandemii

Krajowe Biuro Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z Wrocławia przesłało do nas raport „Wypracowanie i przetestowanie procedur pracy streetworkerów i świadczenia przez nich pomocy osobom bezdomnym przebywającym  w przestrzeni publicznej w sytuacji kryzysowej, w tym pandemii wirusowej covid-19”. Raport jest wynikiem rozszerzonego badania przeprowadzonego w dniach od 24 kwietnia do 30 września 2020 r., zrealizowanego  w ramach większego, ogólnopolskiego  projektu „Akademia Streetworkingu”, który rozpoczął się w roku 2018 i nadal trwa.

Celem działania było opracowanie i przetestowanie zupełnie nowego modelu pracy z osobami bezdomnymi, pozostającymi w miejscach niemieszkalnych, w czasie pandemii koronawirusa. Raport jest podsumowaniem kilku miesięcy testowania nowych rozwiązań, zawiera w sobie analizę zebranych danych, wnioski płynące z praktycznego zastosowania modelu i wskazówki dotyczące pracy z osobami w kryzysie bezdomności w warunkach epidemiologicznych.

Zapraszamy do lektury.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background