Author Archives: Redaktor

Loading
loading..

Webinarium „Działania profilaktyczne w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności” 15 czerwca

W ramach projektu „Pokonać bezdomność 2023” współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zaplanowała  przeprowadzenie ogólnopolskiego badania (ilościowego i jakościowego) dotyczącego programów ukierunkowanych na zapobieganie bezdomności (m.in. wśród osób zagrożonych eksmisją i opuszczających różnorodne instytucje), a także lokalnych systemów przeciwdziałania bezdomności. W ramach badania zidentyfikowana zostanie skala działań profilaktycznych na terenie Polski, zaś w ramach badania jakościowego, na grupie wybranych gmin przeprowadzone zostaną pogłębione wywiady, analizujące ofertę zapobiegania bezdomności. Wybrane dobre praktyki zostaną szczegółowo opisane w raporcie rekomendacyjnym. Zapraszamy serdecznie na webinarium, podczas którego, chcielibyśmy odbyć konsultacje z pracownikami m.in. ośrodków pomocy społecznej, urzędów miast/gmin, organizacji pozarządowych dotyczące Państwa doświadczeń w zakresie profilaktyki bezdomności.

Na zgłoszenia jest czas do 6 czerwca.

Więcej informacji – zaproszenie i agenda:

https://drive.google.com/file/d/1L4h0jeH0pBd_6Y3CL9c61SOOcfuNhDpP/view?fbclid=IwAR3IVDbNH_902KA_nbUFq73XzuyH1rynPf-4cfk_X0fr7MKyrOPKekCBDIE

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbL41sfM2G9xlpIWpDGM1AwuQzbOhskL43QUvs9NvKNglX-g/viewform?fbclid=IwAR2raTQClm_9BUyGM-T4U56DVDGzHp_MT0TnwhTHGsW2xE7Kdq0uGSxyp68

Relacja z Walnego Zebrania Sieci Barka

We wtorek 16 maja odbyło się w Poznaniu Walne Zebranie Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka. W trakcie spotkania podsumowano miniony rok 2022, omówiono bieżące działania organizacji członkowskich , a także nowe projekty całej Sieci: Uniwersytet Ludowy oraz School for Social Animation – informal education program for marginalized groups of people”.

Wybrano także nowego Prezesa i Sekretarza Sieci Barka. Po siedmiu latach złożyła funkcję prezesa zarządu Elżbieta Malik. W wyniku głosowania, nowym prezesem Sieci Barka została Dagmara Szlandrowicz (reprezentująca Stowarzyszenie Wydawnicze Barki i Barkę Irlandia, która do tj. pory pełniła funkcję Sekretarza). Natomiast nowym Sekretarzem została wybrana Agata Pawlak ze Spółdzielni Socjalnej Wspólny Stół.

Zaproszenie na Walne Zebranie Sieci Barka

Zarząd Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka zaprasza na Walne Zebranie we wtorek 16 maja o g. 10.30 w I terminie oraz o g. 11.00 w drugim terminie, w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej w Poznaniu, ul. św. Wincentego 6/9.

Szczegółowy program w załączeniu:

Wielkanocne życzenia

Drodzy Członkowie Sieci Barka,

przyjmijcie serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Pokój i radość w sercu niech Nam towarzyszą podczas spotkań rodzinnych i towarzyskich, w bliskości z naturą.

Wszystkiego najlepszego!

Oferta CIS z Kwilcza

Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu prowadzone jest przez „Stowarzyszenie Dla Ludzi i Środowiska” – organizację członkowską Sieci Barka.

W ofercie CIS ma m.in. mydełka oraz wyroby tekstylne.

Spotkanie liderów Barki

We wtorek 28 grudnia zjechali do Chudobczyc, do domu Tomka i Basi Sadowskich, przedstawiciele wspólnot Barkowych oraz kadry z Poznania oraz Barek zagranicznych, na tradycyjne spotkanie liderów. Podsumowano mijający rok i wytyczono kierunki na rok następny.

Wigilijne spotkania

Każda wspólnota, organizacja, każde środowisko Barkowe , organizowały spotkania wigilijne dla swoich członków, przyjaciół i sympatyków. Znane są tradycyjne wigilie Fundacji Barka organizowane zawsze 24 grudnia o godzinie 17.30 dla samotnych, ubogich, rodzin wielodzietnych, wspólnoty Barkowej. Ten rok jednak przyniósł nieoczekiwaną sytuację. I tak Fundacja Barka zorganizowała w tym roku dwie wigilie. Drugą – w niedzielę 25 grudnia …. wigilię ukraińską. W uroczystości wzięło udział ponad 300 osób, w tym bardzo wiele dzieci. Spotkanie zostało ubogacone przez występy artystyczne, w tym chóralny śpiew kolęd ukraińskich i polskich.

Świąteczne życzenia

Drodzy Członkowie Sieci Barka,

przyjmijcie najlepsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym roku 2023!

Foto: Pixaby

Przedstawiciele Sieci w Irlandii w ramach projektu SAS

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka rozpoczął realizację projektu „School for Social Animation – informal education program for marginalized groups of people” ( w skrócie SAS), w ramach projektu „Erasmus +”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W pierwszym etapie projektu  przedstawiciele organizacji i wspólnot członkowskich Sieci Barka wyjechali do Irlandii. Najpierw jednak odbyło się spotkanie przygotowawcze, edukacyjno-formacyjne dla uczestników wyprawy, podczas którego rozmawiano o tym co znaczy być  liderem, czyli osobą, która przeszła osobisty trud formacji, transformacji – od bezdomności do bycia liderem pomagającym innym wrócić do społeczeństwa. Kluczowe zdania, które szczególnie wyrażają ten stan to: „Tylko osobiste relacje rodzą liderów, budzą odpowiedzialność za siebie nawzajem”, „Ważne jest wspólne dziedzictwo i to, że wszyscy jesteśmy w drodze”, „Świadectwo to moja opowieść , która coś we mnie zmienia i zmienia coś w drugim”.

Następnie uczestnicy twego etapu wyjechali do Irlandii.

Dzięki Sieci Barka i Barka For Mutual Help Ireland 10 przedstawicieli barkowych wspólnot wzięło udział w niezwykłym spotkaniu edukacyjno-formacyjnym, które odbywało się przez 4 dni w Dublinie!

Uczestnicy wyjazdu mogli nie tylko poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe kompetencje społeczne, poznać system pomocy w Irlandii i odwiedzić organizacje pracujące na co dzień na ulicach Dublina, ale też doświadczyć irlandzkiej przyrody i kultury, poznać celtyckie tańce, muzykę, jedzenie i język.

Ewa Sadowska z „Barka For Mutual Help Ireland„ powiedziała: „Była to okazja do rozmowy na temat przyszłości Sieci, wyznaczania nowych szlaków i adaptowania naszych modeli funkcjonowania do nowych warunków i nowych wyzwań, żeby ci, którzy przyjdą po nas, mieli z czego czerpać i na czym budować. Zastanawialiśmy się nad wspólną strategią, bo każda Barka potrzebuje celów i punktu przeznaczenia i chorągiewek, do których się dąży, jak mawiał Tomasz Sadowski”. Następny międzynarodowy etap nastąpi wkrótce.

10-lecie Barki Irlandia

W grudniu 2022 roku Barka Irlandia świętuje  10-lecie swojej pracy na zielonej wyspie.

Z tej okazji odbyło się seminarium pt. : „10 LAT BARKI W IRLANDII – wspieranie mniejszości w zmieniającej się rzeczywistości”, które odbyła się w dublińskim EPIC The Irish Emigration Museum.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji partnerskich, w tym przedstawiciele placówek dyplomatycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, więziennictwa, irlandzkiej Gardy (policji) oraz reprezentacja międzynarodowej Sieci Barka z Polski, Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii. 

🇮🇪 Barka For Mutual Help Ireland w czasie ostatniej dekady objęła wsparciem kilka tysięcy osób w ekstremalnie trudnych sytuacjach życiowych. 813 osób doświadczających bezdomności na ulicach Dublina powróciło z Barką do wspólnot, ośrodków terapii, programów zatrudnienia oraz do rodzin w krajach pochodzenia.

W trakcie spotkania  podjęto też refleksję nad etapem drogi, w jakim znajduje się Barka w Irlandii, czyli innymi słowy „określeniem współrzędnych” – zastanowieniem się nad tym, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy.

Spotkanie otworzyła Anna Sochańska – Ambasador RP w Dublinie, która podkreśliła znaczenie budowania relacji polsko-irlandzkich i wyraziła uznanie dla ogromnej pracy na rzecz polskich obywateli, wykonanej przez Barkę w Irlandii i w Europie. Pani Ambasador prosto po konferencji udała się na spotkanie z byłym premierem Irlandii – Bertie Ahern i obiecała, że przekaże panu premierowi informacje o działaniach Barki i jej osiągnięciach w polu wsparcia najsłabszych obywateli europejskich w Irlandii.

Wiceburmistrz Dublina, radna Hazel Chu z Green Party, obecna na spotkaniu, opowiedziała zgromadzonym jak sama przybyła do Irlandii z rodzicami i jak jej rodzina musiała stawić czoła wyzwaniom, z jakimi zmagają się mniejszości w Irlandii.

Ewa Sadowska podzieliła się historią o początkach Barki w Irlandii oraz o jej korzeniach w Polsce.

Kluczowym punktem spotkania były osobiste świadectwa osób, którym Barka pomogła w powrocie do wspólnot w Polsce i odbudowie życia.

Mariusz, który przez 4 lata żył na ulicach Dublina, w wyniku kontaktu z teamem Barki Irlandia zdecydował się na powrót do Polski, do wspólnoty Barki w Chudobczycach, gdzie zaczął pracować nad sobą i stabilizować swoje życie, obecnie jest liderem wspólnoty w Chudobczycach.

Podczas konferencji odbyły się interesujące panele dyskusyjne, w których wzięli udział m.in przedstawiciele Barki w Polsce i w Holandii, przedstawiciele systemu więziennictwa i forum międzyreligijnego. Paneliści podkreślali, że w pomaganiu najważniejsze jest poczucie wspólnoty, solidaryzmu, budowania więzi i współodczuwania, a także podkreślali rolę ekonomii włączenia, edukacji zawodowej oraz przedsiębiorczości społecznej w tworzeniu warunków do rozwoju dla osób o niskiej zatrudnialności.

Udział 14 przedstawicieli Sieci Barka w tym wydarzeniu był możliwy dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background