Author Archives: AdminBarka

Loading
loading..

Nagrody Ashoki 2015 roku

W poniedziałek 29 czerwca, w Warszawie, Fundacja Innowatorów Społecznych Ashoka, nagrodziła Spółdzielnię Socjalną Wspólny Stół z Poznania oraz Stowarzyszenie Wielkopomoc z Posadówka w konkursie na Społeczny StartUp. Serdecznie gratulujemy! 

Continue Reading….

Seminarium dla Pełnomocników NGO

W poniedziałek 29 czerwca 2015 roku obyło się seminarium dla gminnych i powiatowych  Pełnomocników ds. ngo pt. „Rola Pełnomocników ds. ngo w budowaniu partnerstwa publiczno-społecznego”, podczas którego zaprezentowano ideę współpracy organizacji obywatelskich z jednostkami samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityk publicznych    w oparciu o model partnerstwa lokalnego oraz  możliwości tkwiące w przedsiębiorczości społecznej. 

Continue Reading….

Festiwal Ekonomii Społecznej na Śródce

Fundacja Barka wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej zorganizowała w niedzielę 28 czerwca 2015 roku na Rynku Śródeckim w Poznaniu, wydarzenie mające na celu promocję podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych oraz centrów integracji społecznej) w ramach „Festiwalu Ekonomii Społecznej”. 

Continue Reading….

Czerwcowe spotkanie Członków Sieci Barka

Czerwcowe Walne Zebranie Sprawozdawcze Sieci Barka upłynęło pod znakiem zmian. Zebranych powitała szefowa Sieci Barka i zarazem prowadząca zebranie – Barbara Sadowska. Najpierw jednak, jak zwykle o tej porze roku, przedstawiono podsumowanie minionego roku 2014. Kondycję finansową zaprezentowała Magdalena Tecław, natomiast Lidia Węsierska – Chyc omówiła projekty realizowane przez Sieć w okresie sprawozdawczym.

Continue Reading….

Seminarium o Partnerstwach Lokalnych

W poniedziałek , 22 czerwca odbyło się Seminarium sieciujące dla przedstawicieli partnerstw lokalnych w Wielkopolsce, prezentujące ideę współpracy organizacji obywatelskich z jednostkami samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityk publicznych, w oparciu o model Partnerstwa Lokalnego. Spotkanie pt. Partnerstwo Lokalne jako istotny warunek rozwoju lokalnego i włączenia społecznego” otwarła Barbara Sadowska, następnie wprowadzenia w tematykę dokonał Tomasz Sadowski.

Continue Reading….

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Obywatelska Wielkopolska”

W dniu 12.06.2015 r. w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka przy ul. Św. Wincentego 6/9 w  Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Obywatelska Wielkopolska”.

Continue Reading….

Biuletyn „Obywatelska Wielkopolska”

Polecamy uwadze Państwa nowy biuletyn poświęcony projektowi „Obywatelska Wielkopolska”.

Continue Reading….

Audyt Akredytacyjny 28-29 maj 2015 roku

W dniach 28-29 maja 2015 roku firma Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. oraz  Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przeprowadziła audyt akredytacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu.

Continue Reading….

Szóste spotkanie w Gminie Czarnków

Spotkanie było zakończeniem procesu konsultacji projektu Programu współpracy na 2016 rok. Prowadzący Rafał Jaworski przypomniał, że zapisy prezentowanego projektu programu wynikają z wniosków z poprzednich spotkań. Do programu nie wpłynęły żadne uwagi drogą mailową.

Continue Reading….

Rola organizacji w kształtowaniu polityki społecznej oraz integracja III sektora: seminaria w Wielkopolsce

W imieniu Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych oraz Partnerów: Związku Organizacji Sieć Współpracy BARKA i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pragnę zaprosić Was na seminarium dot. roli organizacji w kształtowaniu polityki społecznej oraz integracji III sektora w Wielkopolsce (szczegóły w Programach załączonych do zaproszenia).

Continue Reading….

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background