Audyt Akredytacyjny 28-29 maj 2015 roku

Loading
loading..

Audyt Akredytacyjny 28-29 maj 2015 roku

11 czerwca, 2015
AdminBarka
No Comments

W dniach 28-29 maja 2015 roku firma Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. oraz  Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przeprowadziła audyt akredytacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu. W trakcie audytu zweryfikowano Kryteria standardów OWES  przedłożone w miesiącu marcu 2015 roku w postaci tabeli samooceny wraz z wnioskiem. Procentowy poziom spełnienia standardów we wszystkich przedmiotowych kryteriach został oszacowany na 93,59%. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie procesu akredytacyjnego w OWES serdecznie dziękujemy.

Wsparcie infrastrukturalne sektora ekonomii społecznej polega na tworzeniu sieci wyspecjalizowanych instytucji, które animują, ułatwiają i wspierają powstawanie oraz działalność PES. System AKSES koncentruje się, w swoim docelowym kształcie, na wdrożeniu standardów działania wśród OWES, a następnie zapewnieniu poprzez akredytację tych podmiotów, iż standardy są stosowane w praktyce. Głównym celem budowy systemu akredytacji opartego na sprecyzowanych standardach działania jest rozwój sektora ekonomii społecznej w Polsce poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wspierających, świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Celem standaryzacji obszarów działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jest poprawa jakości ich działania, a przez to poprawa jakości działania podmiotów ekonomii społecznej.

Zespół WCES

Do pobrania:

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background