Stowarzyszenie Szkoła Animacji Społecznej

Loading
loading..

Misja

Wszechstronny rozwój osób zaangażowanych w proces animowania lokalnych; tworzenie programów socjalno-edukacyjnych służących reintegracji społecznej; stworzenie systemu szkoleń dla osób i grup podejmujących i umacniających inicjatywy społeczne i kulturalne na rzecz lokalnego środowiska i grup zmarginalizowanych społecznie; promowanie równości szans dostępu do różnych form edukacyjnych; podnoszenie kwalifikacji merytorycznych członków Stowarzyszenia. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz oraz współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się samokształceniem.

Prowadzone działania

Prowadzenie zorganizowanej działalności edukacyjnej. Współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się edukacją. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych.Szkoła Animacji Socjalnej jest w swym zamierzeniu wspólnotą osób, które pragną rozwijać się, podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego. Szkoła Animacji Socjalnej zrzesza ludzi dorosłych, którzy chcą zdobywać wiedzę w systemie poza oświatowym, uczestniczyć w kursach i szkoleniach. Dla nich właśnie stworzyliśmy uniwersytet ludowy, który w tym roku szkolnym ogłosił nabór już do trzeciej Grupy Samokształceniowej. Nasza działalność nie kończy się jednak na podnoszeniu kwalifikacji w Uniwersytecie Ludowym S.A.S. Pomaga także w nabywaniu umiejętności animowania ludzi do wspólnych działań dla dobra szerszego ogółu. Uczy i pokazuje jak zakładać stowarzyszenia i pozyskiwać dla nich środki z programów pomocowych, jak tworzyć wokół siebie aktywne środowisko ludzi pragnących działać.

Stowarzyszenie Szkoła Animacji Socjalnej w okresie swojego funkcjonowania rozrosło się do kilkudziesięciu członków, którzy podnieśli swoje kwalifikacje, poprzez uczestnictwo w grupach samokształceniowych, kursach organizowanych przez różne instytucje, a także założyli własne stowarzyszenia, które obecnie ściśle ze sobą współpracują. Stowarzyszenie pozyskał także swoją siedzibę w Kietrzu k/ Poznania, w której funkcjonuje nie tylko ono, lecz stało się centrum dla różnych innych stowarzyszeń. Dzięki temu ułatwiamy wzajemny kontakt i wspólne działania stowarzyszeń, które rozumieją, że tylko wspólne działania w obecnych realiach przynieść mogą szeroki efekt.


Kontakt

Stowarzyszenie Szkoła Animacji Socjalnej SAS

ul. Św. Wincentego 6/9
PL 61-003 Poznań
Tel.: +48 61 6682322
Fax: +48 61 8729050
WEB: sas.barka.org.pl
Email: sas@barka.org.pl


Dane organizacyjne


Mapa dojazdu


Wyświetl większą mapę

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background