Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia dwóch ekspertów

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia dwóch ekspertów

27 maja, 2013
AdminBarka
No Comments

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/GSBW dotyczące wyłonienia dwóch ekspertów

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach Grupy, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Załącznik Wielkość
Zapytanie na ekspertów wewnętrznych zdrowie i praca socjalna.pdf 1.05 MB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na eksperta praca socjalna i zdrowie.doc 172.5 KB
Załącznik nr 2 – wytyczne do prac 3 miesiące.pdf 514.76 KB
Model GSWB.pdf
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background