Monthly Archives: listopad 2022

Loading
loading..

Zaczynamy projekt School for Social Animation

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka rozpoczął realizację projektu „School for Social Animation – informal education program for marginalized groups of people” ( w skrócie SAS), w ramach projektu „Erasmus +”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W pierwszym etapie projektu  przedstawiciele organizacji i wspólnot członkowskich Sieci Barka wyjdą do Irlandii. Najpierw jednak odbyło się spotkanie przygotowawcze, edukacyjno-formacyjne dla uczestników wyprawy, podczas którego rozmawiano o tym co znaczy być  liderem, czyli osobą, która przeszła osobisty trud formacji, transformacji – od bezdomności do bycia liderem pomagającym innym wrócić do społeczeństwa. Kluczowe zdania, które szczególnie wyrażają ten stan to: „Tylko osobiste relacje rodzą liderów, budzą odpowiedzialność za siebie nawzajem”, „Ważne jest wspólne dziedzictwo i to, że wszyscy jesteśmy w drodze”, „Świadectwo to moja opowieść , która coś we mnie zmienia i zmienia coś w drugim”.

Konferencja 29 listopada Pierwsza pomoc dla tonących w długach

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka i Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka realizują projekt Bezpieczeństwo ekonomiczne jednym z filarów włączenia społecznego mający na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem w wychodzeniu z zadłużenia oraz opracowanie modelu takiej pomocy.

29 listopada w godzinach 9:30 – 14:30 odbędzie się konferencja Pierwsza pomoc dla tonących w długach, podczas której poruszymy następujące tematy:

– Psychologia zadłużenia oraz osobiste świadectwa osób borykających się z długami.

– Jak można pomóc wyjść z długów?

– Zapisy dotyczące zadłużeń w przygotowywanym Wielkopolskim Programie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

– Model wychodzenia z zadłużenia.

Wśród prelegentów będą przedstawiciele m.in.: ROPS, Programu Wsparcia Zadłużonych, PCŚ, Izby Komorniczej, firmy KRUK.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli OPS-ów, urzędów gmin, przedsiębiorstw społecznych, organizacji, CIS-ów, spółdzielni socjalnych.

Link do zapisów: https://forms.gle/jEGcTFZGH84DKgxx6.

Wkrótce wyślemy dokładny program.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Rekrutacja do projektu School for Social Animation

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka rozpoczyna realizację projektu:

School for Social Animation – informal education program for

marginalized groups of people finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

W najbliższych dniach odbędą się spotkania rekrutacyjne we wspólnotach Barki, w czasie których będziemy zachęcać mieszkańców wspólnot, uczestników programu SAS, do udziału w działaniach zaplanowanych w ramach programu.

Serdecznie zapraszamy!

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background