Monthly Archives: maj 2022

Loading
loading..

35-lecie Kapeli znad Baryczy 4 czerwca

W programie Jubileuszu 35 Lecie Kapeli znad Baryczy koncert o godz. 15.00 rozpocznie CHÓR św. GRZEGORZA z Parafii św. Marcina w Odolanowie w repertuarze pieśni ukraińskich! Koncert Jubileuszowy został wpisany w program VI EUROPEJSKIEGO FESTIWALU SCHUMANA 2022 / VI EUROPAN SCHUMAN FESTIVAL 2022/ i będzie w całości transmitowany w portalach internetowych w Polsce i Europie! Wśród zaproszonych gości jest wiele wybitnych postaci ze świata polityki, nauki, kultury, sportu i mediów. Zapraszamy mieszkańców Odolanowa oraz bliższej i dalszej okolicy na ucztę muzyki folku miejskiego.

Organizatorem jubileuszu jest Stowarzyszenie Dolina Baryczy, organizacja członkowska Sieci Barka.

Ozdobne zaproszenie na jubileusz 35-ecia Kapeli znad Baryczy
Program jubileuszu 35-lecia Kapeli znad Baryczy

Nowe władze Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

W dniach 27 i 28 maja obradowało w Warszawie Walne Zebranie Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Sieć Barki jest członkiem Federacji.

W skład zarządu w kadencji 2022-2025 wejdą:

 • Jakub Wilczek, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie (prezes)
 • Lidia Węsierska, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka (wiceprezeska)
 • Piotr Olech, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (wiceprezes)
 • Maria Demidowicz, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie (skarbniczka)
 • Kazimierz Słobodzian, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape
 • Kamila Suchenek-Maksiak, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej
 • Daniel Wiśniewski, Stowarzyszenie Monar

Z kolei komisję rewizyjną tworzyć będą:

 • Stanisław Słowik, Caritas Diecezji Kieleckiej (przewodniczący)
 • Elżbieta Ferenc, Fundacja Chrześcijańska Adullam (wiceprzewodnicząca)
 • Paweł Korliński, Stowarzyszenie Monar
 • Elżbieta Żukowska-Bubienko, Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei

Walne zebranie rozmawiało także o planie działań na nową kadencję, w szczególności w zakresie przeciwdziałania bezdomności uchodźców z Ukrainy, działalności platform tematycznych, obszarów do badań oraz zmian prawnych i deinstytucjonalizacji usług dla osób w kryzysie bezdomności. Przyjęto także sprawozdania za rok 2021, jak również udzielono absolutorium kończącemu kadencję zarządowi.

Powyższe wiadomości opracowano na podstawie postu z profilu Fb Federacji.

Sieć Barki w zarządzie Federacji reprezentuje Lidia Węsierska, obecnie wybrana na wiceprezeskę zarządu. Serdecznie gratulujemy całemu zarządowi i życzymy wielu sił do pracy w nowej kadencji.

Zdjęcia pochodzą z profilu Fb Federacji.

widok sali obrad i siedzących ludzi
widok sali obrad w kierunku stołu prezydialnego i publiczności widzianej od tyu

Konferencja Polityka Społeczna w XXI wieku zaproszenie

„Konferencja Polityka społeczna w XXI wieku. Inkluzja uchodźców w trójwymiarze”

7-8 czerwca 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej edycji konferencji „Polityka społeczna w XXI wieku”, którą po raz kolejny Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM współorganizuje razem z Barką.

 Wydarzenie ma charakter trójwymiarowy, gdyż spotykają się w jej ramach naukowcy, pracownicy władz i instytucji szczebla państwowego oraz samorządowego, a także organizacje społeczne. Tegoroczna dyskusja odbędzie się ramach następujących obszarów tematycznych: organizacje pozarządowe, wolontariat, samorządy, opieka zdrowotna, pomoc psychologiczna, edukacja, zabezpieczenie społeczne, rynek pracy, kultura i sztuka, media, osoby starsze, uchodźctwo wśród kobiet i dzieci, wymiar międzynarodowy, społeczna odpowiedzialność biznesu.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie w dniu 7 czerwca br.,  XI koncert charytatywny na rzecz  dzieci osieroconych i chorych oraz osób starszych, które pozostały na Ukrainie. Na scenie wystąpią takie gwiazdy jak: Małgorzata Ostrowska, Katarzyna Groniec czy Czesław Mozil.

Wydarzenie na fb:

https://www.facebook.com/events/570404197732803/?ref=newsfeed

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy:

http://miday.pl/polityka-spoleczna-2022/?fbclid=IwAR05SOh71O4C9BfgrbCbmeaCSnLyZ6AAd12tw9adcE5Z0ZELqk3NDxcmyzk

Znak Jakości ES dla Stowarzyszenia Trzeźwości w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej

Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej w gronie najlepszych w kraju podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej!!! 10 Czerwca w Warszawie zostanie wręczony Prezesowi Stowarzyszenia CIS – Bogusławowi Cebulskiemu – Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej! Praca i działalność odolanowskiej organizacji zostały dostrzeżone i docenione w skali krajowej na rzecz społeczności lokalnej! Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

Serdecznie gratulujemy!

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background