Monthly Archives: wrzesień 2021

Loading
loading..

VI Zjazd Szkoły Animacji Społecznej w Chudobczycach

W dniach 24-26 września, odbył się  już szósty zjazd Szkoły Animacji Społecznej, którego tematem była „Przedsiębiorczość społeczna jako szansa na usamodzielnienie się”.

W ramach tego zjazdu, w piątek uczestniczyliśmy w warsztatach na temat rozwoju moralnego człowieka podczas pracy. Drugiego dnia odwiedziliśmy Gospodarstwo Ekologiczne w Marszewie, gdzie odbyła się rozmowa ze Zbyszkiem Ścianą na temat prowadzenia własnego przedsiębiorstwa społecznego i możliwości odbudowywania swojego życia w nurcie „slow life”, a także wspólne kieszenie kapusty. A dzień trzeci rozpoczęliśmy warsztatami z planowania wydatków, podczas których m.in. przygotowywaliśmy kosztorys prac remontowych w arkuszu kalkulacyjnym. Obiad zjedliśmy w Pałacu w Wąsowie, który jak zwykle ugościł nas po królewsku.

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „Barka” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, przeprowadza model edukacyjny „Szkoła Animacji Społecznej” (SAS),  w który włączone jest 60 mieszkańców Barkowych Wspólnot i Schroniska w Nochowie k. Śremu.

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

10-lecie CIS w Odolanowie

W minioną niedzielę 19 września, świętowaliśmy wraz ze  Stowarzyszeniem Trzeźwości w Odolanowie (Członkiem Sieci Barka)  10-lecie Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie.  Jednym ze znamienitych gości i patronów jubileuszu była pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

To co nas wszystkich inspiruje w działaniach Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie to osobiste zaangażowanie i odważne decyzje umożliwiające Uczestnikom CIS znajdującym się na zakręcie życiowym,  odbudowę poczucia godności oraz przynależności do wspólnoty lokalnej. Podziwiamy też zaangażowanie przedstawicieli CIS w Odolanowie w przekazywanie dobrych doświadczeń do innych gmin, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, by rozwiązania wspierające osoby słabsze, doświadczone wykluczeniem społecznym, rozwijały się w wielu miejscach i skutecznie pomnażały dobro wspólne.

Uczestnikom i  Pracownikom CIS-u oraz wszystkim osobom tworzącym wspierające partnerstwo lokalne z serca gratulujemy i życzymy kolejnych owocnych lat, rozwoju i solidarnego gospodarowania.

V Zjazd Szkoły Menadżerów Organizacji Socjalnych

We Wrocławiu spotykamy się podczas piątego zjazdu Szkoły Menadżerów Organizacji Socjalnych, organizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związku Organizacji Socjalnych. Rozmawiamy o Programie FERS i Programach Regionalnych oraz przestrzeni dla organizacji pozarządowych, deinstytucjonalizacji oraz projekcie ustawy o ekonomii społecznej. Poznaliśmy Centrum na Przedmieściu przy ul. Prądzyńskiego 39 A oraz Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych „Czasoprzestrzeń”, prowadzone przez Stowarzyszenie Tratwa w dawnej Zajezdni Dąbie;

SAS w Marszewie

Jednym z ważniejszych punktów programu Szkoły Animacji Społecznej, która miała miejsce w mijający weekend, były wykopki ziemniaków w gospodarstwie Wspólnoty w Marszewie, prowadzonej przez Fundację Zbyszka Ściany.

Webinaria Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

W tym roku Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności będzie transmitować webinaria #PokonaćBezdomność na YouTube. Najbliższe już we wtorek, 7 września o godz. 10:00. Będzie mowa o dobrych praktykach świadczenia usług opiekuńczych osobom w kryzysie bezdomności – zarówno w schroniskach z usługami opiekuńczymi, jak i w mieszkaniach.

Kolejne webinaria co wtorek, aż do 5 października włącznie. Zapraszamy!

7 września, 10:00 – usługi opiekuńcze, cz. 1

➡ https://www.youtube.com/watch?v=Or4wh5mEizM

Więcej informacji:

➡ https://sites.google.com/…/wyd_20210818_pb2021_webinaria

Festyn Rodzinny i 10- lecie CIS-u w Odolanowie

Stowarzyszenie Trzeźwości – CIS z Odolanowa, członek Sieci Barka, zaprasza na Festyn Rodzinny pod patronatem Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w niedzielę 19 września. W tym bogatym atrakcje dniu, Stowarzyszenie będzie obchodzić swoje 10-lecie. Już dzisiaj, składamy, na ręce Zarządu Stowarzyszenia, na czele z prezesem Bogusławem Cebulskim, najlepsze życzenia rozwoju i wszelkiej pomyślności, zarówno dla Członków Stowarzyszenia, Uczestników CIS w Odolanowie i całego środowiska.

Relacja z Walnego Zebrania

W czwartek 2 września odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka. Omówiono pełen wyzwań rok 2020. Barbara Sadowska przedstawiła sytuację ekonomii społecznej w Macedonii. Skreślono z listy członków organizacje, które przestały działać. Do Sieci przyjęto dwie nowe organizacje: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka Posadówek oraz Barka Niemcy. Zaplanowano tematyczne spotkania przedstawicieli organizacji członkowskich w ciągu najbliższego roku w siedzibach poszczególnych organizacji. Wybrano władze związku na następne cztery lata:

Zarząd

Prezes Elżbieta Malik

Wiceprezes Katarzyna Bielerzewska

Wiceprezes Andrzej Dawidowski

Sekretarz Dagmara Szlandrowicz

Skarbnik Elżbieta Herbik

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Jarosław Południkiewicz

Członek Komisji Wojciech Paszkowski

Członek Komisji Piotr Szymański

grupa osób przy stole

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background