Monthly Archives: lipiec 2021

Loading
loading..

Lipcowa edycja Szkoły Animacji Społecznej

Po wielomiesięcznej przerwie, spowodowanej pandemią, kontynuujemy od czerwca spotkania w realu w ramach Szkoły Animacji Społecznej – projektu realizowanego przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka.

W dniach 10 i 11 lipca grupa uczestników miała bazę wypadową w Ośrodku Szkoleniowym Barki w Chudobczycach. Czas wypełniły im: spotkanie z duchowością Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sanktuarium w Pniewach,  potem z charyzmatycznymi dziennikarzami Markiem Nowakowskim (reżyserem I autorem filmów o Barce), i Wandą Wasilewską z Radia Merkury (obecnie Poznań), a wieczorem ognisko integracyjne w gościnnej Wspólnocie Barki w Chudobczycach zakończone półmaratonem w Pniewach, w którym wziął udział członek Wspólnoty Marek Rogatty, a także Ewa Sadowska z Zarządu Fundacji Barka. Dzięki Nim wszyscy poczuli się Maratończykami!

Na zdjęciu grupa uczestników Szkoły Animacji Społecznej na świeżym powietrzu obok pałacyku w parku w Chudobczycach
Na zdjęciu grupa uczestników spotkania rozmawia przy stolikach blisko jeziora
Uczestnicy spotkania, jedni siedzą, inni stoją , rozmawiają z siostrą zakonną w sanktuarium św. Siostry Urszuli Ledóchowskiej – w parku.

Konkurs im. Jacka Kuronia termin zgłoszeń do 14 lipca

Przedłużono termin zgłoszeń do 14 lipca, w 10. edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. W ramach Konkursu [eS] nagrodzeni będą Ci, którzy z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania ważnego problemu społecznego. W zeszłym roku ze względu na pandemię trzeba było przełożyć jubileuszową edycję.

W Konkursie, poza standardową procedurą zgłoszenia, istnieje także możliwość nominowania podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki temu instytucje z regionu, najlepiej znające podmioty ze swojego otoczenia, mogą zarekomendować je do udziału w tym jedynym ogólnopolskim Konkursie.

Poza zachęceniem przedsiębiorstw społecznych do zgłoszenia się do Konkursu, szczególnie ważne są  nominacje Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Dzięki temu w Konkursie będą reprezentowane wszystkie regiony.  Do Konkursu można nominować podmioty, które działają przynajmniej 12 miesięcy i których działalność zasługuje na dostrzeżenie i wyróżnienie.

Na nominacje i zgłoszenia organizatorzy czekają do 11 lipca 2021. Następnie wszystkie aplikujące podmioty zostaną ocenione przez ekspertów społecznych i ekonomicznych. W około dziesięciu najwyżej ocenionych przedsiębiorstwach odbędą się wizyty studyjne, po których sformułowane zostaną rekomendacje dla Rady Konkursu. Rada wybierze laureatów trzech nagród: Nagrody Głównej (15 000 złotych), Nagrody Pomysł na Rozwój (10 000 złotych) i Nagrody Odkrycie Roku (5 000 złotych). O przyznaniu Nagrody Publiczności (5000 złotych) zadecyduje otwarte dla wszystkich głosowanie internetowe.

Tegoroczną edycję Konkurs zakończy uroczysta Gala, która odbędzie się 4 listopada 2021 roku.

Więcej informacji odnośnie Konkursu [eS], jego regulamin oraz link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie: www.konkurs-es.pl. W razie pytań, prosimy o kontakt: krzysztof.alcer@fise.org.pl, telefon: 574 17 90 81.

Produkty z Centrum Integracji Społecznej Ostoja w Pniewach

Pożyczka płynnościowa dla PES

👉 Pomioty Ekonomii Społecznej mogą ubiegać się o pożyczkę płynnościową ❗❗❗

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach otrzymała kolejne środki w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”.

Celem projektu jest poprawa płynności finansowej Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz wsparcie PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami wywołanymi epidemią COVID-19.

Pożyczki mogą zostać udzielone mikro, małym i średnim Podmiotom  Ekonomii Społecznej:

– spółdzielniom socjalnym

– organizacjom pozarządowym

– spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym

– spółkom non-profit

– podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej, Klubom Integracji Społecznej, Zakładom Aktywności Zawodowej, Warsztatom Terapii Zajęciowej

– podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS lub działalność odpłatną pożytku publicznego.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.wniosekpes.frp.pl

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background