Yearly Archives: 2021

Loading
loading..

Webinarium Stygmat bezdomności 14 kwietnia

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zaprasza z okazji

Dnia Ludzi Bezdomnych,  w dniu  14 kwietnia 2021 r., w godz. 10-12.30 na webinarium  pt. Stygmat bezdomności – zjawisko, skutki, przeciwdziałanie

W programie:

* Czym jest stygmatyzacja bezdomności?

* Dlaczego jest to tak ważny problem?

* Jak wpływa na pomaganie osobom w kryzysie?

* Dlaczego wciąż słyszymy o „bezdomnych z wyboru” i „winie za bezdomność”?

* Dlaczego osoba doświadczająca bezdomności musi „zasługiwać” na pomoc?

* Jak przeciwdziałać stygmatyzacji?

14 kwietnia to ustanowiony przez Marka Kotańskiego Dzień Ludzi Bezdomnych. W tym roku, Federacja proponuje go uczcić zwracając uwagę na problem stygmatyzacji bezdomności w Polsce i jego skutki – zarówno dla doświadczających go jednostkowo osób w kryzysie, jak i dla całego systemu wsparcia ograniczonego od lat brakiem społecznej zgody na profesjonalną i skuteczną pomoc. W dyskusji organizatorzy będą  chcieli poszukać sposobów na przeciwdziałanie stygmatyzacji, kilka z nich przedstawią w szczegółach, oddadzą także głos osobom w kryzysie bezdomności, pytając nie tylko o ich świadectwa stygmatyzacji , ale także o to jak one same mogą stygmatom przeciwdziałać.

Wszystko to podczas webinarium, które będzie można zobaczyć na naszym profilu Facebook Federacji  już 14 kwietnia w godz. 10:00-12:30.

Info przeczytaj i podaj dalej!

Szczegółowe informacje:

https://www.facebook.com/events/157671449562005

Życzenia na Wielkanoc

Życzymy dobrych Świąt spędzonych w gronie rodziny i blisko natury.

Wyróżnienie dla Barbary Sadowskiej TOP 100

Barbara Sadowska, współzałożycielka Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka została wpisana na listę 100 kobiet najbardziej zaangażowanych w działalność społeczną przez Sieć EUCLID NETWORK.

Serdecznie gratulujemy!

Forum Deinstytucjonalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem Forum Deinstytucjonalizacji zwołanego przez Prezydenta RP, które miało miejsce w dniu 26 lutego 2021 r. , jakie znajduje się na stronie

Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

https://sites.google.com/view/bezdomnosc-pl/aktualno%C5%9Bci/art_20210301_forum_di

Realizujemy projekt Szkoła Animacji Społecznej.

Po ponad 20 latach powróciliśmy do programu sięgającego do tradycji dawnych SASów, z którymi wielu starszych stażem Liderów Barkowych wiąże duży postęp w uświadomieniu sobie ważnych mechanizmów, budowaniu więzi i kształtowaniu Barki.

Dzięki SASom (wspólnym spotkaniom tematycznym i integracyjnym wokół ważnych tematów, które odbywały się na przełomie lat 90-tych i roku 2000), tworzyły się podwaliny pod nowe działania w Barce, rodziło się wiele pięknych postaw, które potem owocowały dalej, gdziekolwiek uczestnicy SASów jeździli i pracowali, dając świadectwo zaangażowania w Polsce i zagranicą.

Na bazie SASów utworzone zostały nowe stowarzyszenia, które wielu z naszych barkowych liderów prowadziło i nadal prowadzi.

Nowy rozdział w historii SASów rozpoczął się na początku września, w Chudobczycach. Przygotowaliśmy program 10-ciu spotkań weekendowych, które będą odbywały się raz w miesiącu w różnych zakątkach Polski.

Mamy szansę zastanowić się nad dalszymi etapami swojego życia, zbudować więzi pomiędzy domami Barki i organizacjami działającymi w Sieci Barka, rozważyć jak jak kształtować następnych Liderów i jak rozwijać Barkę w kolejnych latach.

Są to kwestie szczególnie istotne teraz, po odejściu Tomka Sadowskiego, dla którego konstruowanie następnych etapów rozwoju Barki i jej środowisk było sprawą najwyższej wagi.

Tomek wytyczył kierunek i strategia jest nam wszystkim znana: chodzi właśnie o szeroko pojęty rozwój Barki i nas wszystkich, którzy idziemy tą drogą, ale jest wiele kwestii wymagających dopracowania i pogłębiania…

SASy dają nam właśnie taką możliwość!

INFORMACJE O DZIAŁANIACH:

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „BARKA” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, testuje model edukacyjny „Szkoła Animacji Społecznej” (SAS), którego celem jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych wśród osób dorosłych.

Uczestnikami projektu SAS jest 60 mieszkańców Domów Wspólnoty znajdujących się w Sieci Barki oraz dwa Schroniska dla osób bezdomnych w województwie wielkopolskim. Projekt realizowany jest od września 2020 r.

Osoba do kontaktu: Maria Sadowska, tel. 530 – 435 – 179, maria.sadowska@barka.org.pl        

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Foto relacja z jednego ze spotkań.

W załączeniu planowany harmonogram spotkań.

Raport Akademii Streetworkingu nt. świadczenia pomocy osobom w kryzysie bezdomności podczas pandemii

Krajowe Biuro Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z Wrocławia przesłało do nas raport „Wypracowanie i przetestowanie procedur pracy streetworkerów i świadczenia przez nich pomocy osobom bezdomnym przebywającym  w przestrzeni publicznej w sytuacji kryzysowej, w tym pandemii wirusowej covid-19”. Raport jest wynikiem rozszerzonego badania przeprowadzonego w dniach od 24 kwietnia do 30 września 2020 r., zrealizowanego  w ramach większego, ogólnopolskiego  projektu „Akademia Streetworkingu”, który rozpoczął się w roku 2018 i nadal trwa.

Celem działania było opracowanie i przetestowanie zupełnie nowego modelu pracy z osobami bezdomnymi, pozostającymi w miejscach niemieszkalnych, w czasie pandemii koronawirusa. Raport jest podsumowaniem kilku miesięcy testowania nowych rozwiązań, zawiera w sobie analizę zebranych danych, wnioski płynące z praktycznego zastosowania modelu i wskazówki dotyczące pracy z osobami w kryzysie bezdomności w warunkach epidemiologicznych.

Zapraszamy do lektury.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background