Znak Jakości ES dla Stowarzyszenia Trzeźwości w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej

Loading
loading..

Znak Jakości ES dla Stowarzyszenia Trzeźwości w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej

26 maja, 2022
Redaktor
No Comments

Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej w gronie najlepszych w kraju podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej!!! 10 Czerwca w Warszawie zostanie wręczony Prezesowi Stowarzyszenia CIS – Bogusławowi Cebulskiemu – Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej! Praca i działalność odolanowskiej organizacji zostały dostrzeżone i docenione w skali krajowej na rzecz społeczności lokalnej! Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

Serdecznie gratulujemy!

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background