Zmiana warunków zapytania ofertowego nr 1A/2012/GSWB

Loading
loading..

Zmiana warunków zapytania ofertowego nr 1A/2012/GSWB

6 lipca, 2012
AdminBarka
No Comments

Zmiana warunków zapytania ofertowego nr 1A/2012/GSWB z dnia 25.06.2012 roku. Obecny numer zapytania – 1B/2012/GSWB.

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa poinformować o wystąpieniu zmiany warunków zapytania ofertowego nr 1A/2012/GSWB z dnia 25.06.2012 roku, na opracowanie zbiorczego raportu z badań. Na wniosek realizatora badania – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile (MOPS), modyfikacji uległ termin realizacji zamówienia. Według ustaleń MOPS:

  • wszystkie kwestionariusze ankiet – w formie papierowej, zostaną przekazane Wykonawcy przedmiotu Zamówienia pod koniec października 2012 roku;
  • w celu realizacji przedmiotu Zamówienia, Wykonawca będzie miał czas do końca grudnia 2012 roku.

Przedmiot Zamówienia oraz warunki uczestnictwa w zapytaniu nie uległy zmianie.

Z powodu dokonania drugiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz potrzeby powtórnego nadesłania ofert przez potencjalnych Wykonawców -firmy oraz osoby, które złożyły oferty w odpowiedzi na zapytania ofertowe nr 1/2012/GSWB i/lub 1A/2012/GSWB prosimy o wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres michal.remisz@barka.org.pl, w której zawarta będzie informacja o akceptacji zmiany terminu realizacji Zamówienia.

Od potencjalnych Wykonawców, którzy zaakceptują zmianyzawarte w zapytaniu nr 1B/2012/GSWB z dnia 6.07.2012 roku, nie oczekuje się składania kolejnej oferty.

Dodnia 18.07.2012 roku ocenione zostaną oferty nadesłane w odpowiedzi na zapytania nr 1/2012/GSWB i/lub 1A/2012/GSWB – o czym zostaną Państwo poinformowani.

Dalsze oferty lub korekty do ofert można składać do dnia 13.07.2012 roku – zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1A/2012/GSWB, dostępnym tutaj .

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background