Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta

12 lipca, 2013
AdminBarka
No Comments

Zapytanie ofertowe nr 15/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku) na wyłonienie eksperta zewnętrznego współpracującego z Grupą Ekspercką ds. partnerstw lokalnych i biorącego udział w spotkaniach Grupy, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Załącznik Wielkość
Zapytanie nr 15 na eksperta zewnętrznego do grupy eksperckiej.pdf 963.63 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na eksperta zewnętrznego do grupy eksperckiej.doc
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background