Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta w zakresie pracy socjalnej w ramach Projektu 1.18

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta w zakresie pracy socjalnej w ramach Projektu 1.18

4 lutego, 2013
AdminBarka
No Comments

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701-705 Kodeksu cywilnego na wyłonienie eksperta w zakresie pracy socjalnej w ramach Projektu 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w załącznikach

Załącznik Wielkość
Zapytanie ofertowe (plik PDF) 754.76 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (plik DOC) 171 KB
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy (plik DOC) 169.5 KB
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background