Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego

24 stycznia, 2013
AdminBarka
No Comments

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701-705 Kodeksu cywilnego na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych przez samorząd gminny)w ramach Projektu 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczególy zapytania ofertowego znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Załącznik Wielkość
Zapytanie ofertowe (plik PDF) 754.14 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (plik DOC) 170.5 KB
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy (plik DOC) 173 KB
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background