Zapytanie ofertowe na wyłonienie dwóch ekspertów

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe na wyłonienie dwóch ekspertów

21 sierpnia, 2013
AdminBarka
No Comments

Zapytanie ofertowe nr 16/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach Grupy, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Załącznik Wielkość
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na ekspertów wewnętrznych do 16_2013.doc 171.5 KB
Załącznik nr 2 – wytyczne do prac.pdf 528.81 KB
Zapytanie nr 16 2013 na ekspertów wewnętrznych.pdf 982.31 KB
Model GSWB.pdf
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background