Zapytanie ofertowe na usługę konferencyjną i gastronomiczną/cateringową związaną z organizacją seminarium w Pile

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe na usługę konferencyjną i gastronomiczną/cateringową związaną z organizacją seminarium w Pile

27 marca, 2013
AdminBarka
No Comments

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na usługę konferencyjną i gastronomiczną/cateringową związaną z organizacją seminarium w Pile, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Szczególy znajdą Państwo w załącznikach

Załącznik Wielkość
Zaytanie ofertowe 4/2013 seminarium Piła.pdf 763.21 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy seminarium Piła.doc 176.5 KB
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy Seminarium Piła.doc 174 KB
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background