Zapytanie ofertowe na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal szkoleniowych

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal szkoleniowych

27 stycznia, 2014
AdminBarka
No Comments

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Załącznik Wielkość
Zapytanie nr 1-2014 na organizację szkoleń.pdf 886.44 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy organizacja szkoleń.doc 199.5 KB
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy.doc
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background