Zapytanie ofertowe na opracowanie raportu z badań na reprezentatywnej próbie 1700 osób

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe na opracowanie raportu z badań na reprezentatywnej próbie 1700 osób

15 czerwca, 2012
AdminBarka
No Comments

Zapytanie ofertowe nr 1/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701-705 Kodeksu cywilnego na opracowanie raportu z badań na reprezentatywnej próbie 1700 osób w ramach Projektu 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły zamwienia w znajdą Państw w poniższych dokumentach

.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background