Zapytanie ofertowe na na ekspertów w zakresie partnerstw lokalnych i streetworkingu

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe na na ekspertów w zakresie partnerstw lokalnych i streetworkingu

15 czerwca, 2012
AdminBarka
No Comments

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/GSBW

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701-705 Kodeksu cywilnego na ekspertów w zakresie partnerstw lokalnych i streetworkingu organizowane w ramach Projektu 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany dalej Projektem 1.18.).

Szczegóły zapytania ofertowego znajdą Państwo poniżej.


Załącznik:
.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background