Wyłoniono partnerów do pilotażu w ramach zadania 4 „Gminne Standardy Wychodzenia z Bezdomności”

Loading
loading..

Wyłoniono partnerów do pilotażu w ramach zadania 4 „Gminne Standardy Wychodzenia z Bezdomności”

24 października, 2011
AdminBarka
No Comments

W dniu 6 września 2011 roku został zamknięty konkurs, którego celem było wyłonienie partnerów na pilotażowe wdrażanie standardów usług w obszarze bezdomności oraz modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (GSWB)”. Na model GSWP składają się standardy usług skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w zakresie:

 1. Streetworkingu
 2. Pracy socjalnej
 3. Mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
 4. Partnerstw lokalnych
 5. Zdrowia
 6. Zatrudnienia i Edukacji.

Do fazy pilotażu zostało wybranych 30 partnerstw lokalnych – 15 z dużych gmin (powyżej 100 tys. mieszkańców), 12 ze średnich (powyżej 20 tys. mieszkańców) i 3 z małych gmin (poniżej 20 tys. mieszkańców).

W ramach pilotażu wyłonione podmioty będą wspierane przez partnerów zadania 4 w tworzeniu partnerstw lokalnych. Wybrane gminy otrzymają od partnerów zadania 4 wsparcie merytoryczne w zakresie:

 1. Prowadzenia i zarządzania partnerstwem
 2. Przygotowania i realizacji diagnoz lokalnych
 3. Poznania modelu GSWB oraz standardów usług składających się na niniejszy model
 4. Tworzenia projektów wykorzystujących GSWB.

Każdy z partnerów projektu odpowiedzialny będzie za współpracę z wyłonionymi gminami według następującego podziału:

 1. Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności: Gdańsk, Nowe, Słupsk, Świecie, Wrocławek;
 2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Główny: Katowice, Strzelce Opolskie, Świętochowice, Wałbrzych, Wrocław, Zabrze;
 3. Caritas Diecezji Kieleckiej: Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Jarosław, Jasło, Kielce, Kraków;
 4. Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka: Białogard, Lwówek, Mielno, Piła, Stargard Szczeciński;
 5. Stowarzyszenie MONAR: Białystok, Kłoczew, Lublin, Radom, Warszawa – Praga Południe, Warszawa – Praga Północ;
 6. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi: Warszawa Ursus, Warszawa – Wola.

W każdym partnerstwie przeprowadzone zostanę lokalne diagnozy dotyczące bezdomności. W dalszej fazie opracowane zostaną rozwiązania i projekty, których realizacja ma się przyczynić do zmniejszenia bezdomności na terenach objętych pilotażem.

Wszystkie Partnerstwa otrzymają dofinansowanie realizacji własnych projektów, które zostaną przygotowane z udziałem Partnerów zadania 4. Pula przeznaczona na dofinansowanie projektów to 15 milionów złotych.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background