Walne zebranie Sieci Barka

Loading
loading..

Walne zebranie Sieci Barka

4 sierpnia, 2020
Redaktor
No Comments

Zarząd Związku Organizacji Sieć Wspólpracy Barka zaprasza na

Walne Zebranie Sieci Barka

w środę, 19 sierpnia 2020 r., w auli Jana Pawła II, budynek B, I piętro

ul. Św. Wincentego 6/9, Poznań

o godz. 15.00 w pierwszym terminie oraz o godz. 15.30 w drugim terminie.

 Program

 1. Powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019. 
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 7. Przyjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań.
 8. Przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Sieci Barka za rok 2019.
 9. Skreślenie z listy członków nieaktywnych organizacji.
 10. Omówienie projektu Szansa – Szkoła Animacji Społecznej.
 11. Aktualności, uwagi, wnioski, podsumowania.
 12. Zakończenie zebrania.

Prosimy o niezawodne przybycie. Do zobaczenia!

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background