Trzecie spotkanie w Gminie Lwówek

Loading
loading..

Trzecie spotkanie w Gminie Lwówek

19 marca, 2015
AdminBarka
No Comments

Uczestnicy spotkania tj. brali udział w proponowaniu działań i rozwiązań do programu współpracy na rok 2016. 

Omówiono, m.in.:

Na podstawie obowiązującego programu Program współpracy na w 2015 roku na podstawie Uchwała nr LIII/375/2014 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 23 października 2014 roku ustalono, że :

  1. Warto wprowadzić nową formę informowania i proponowania partnerstwa, tj. stronę na Facebook. Partnerstwo w e Lwówku działa prężenie ale jest za mała ilość informacji o ich działalności, pomysłach, rozwiązaniach dostanych choćby dla innych społeczności lokalnych.
  2. Rozważano możliwość powołania zespołów doradczo – inicjujących zadania w poszczególnych obszarach współpracy
  3. Rozważano pozyskiwanie środków na szkolenia członków partnerstwa np. w zakresie wypełniania wniosków, rozliczania projektów,
  4. Rozważono możliwość wykonania ankiety skierowanej do poszczególnych organizacji w celu zapoznania się z zadaniami, które planują organizacje realizować na rzecz społeczności lokalnej gminy Lwówek
  5. Ustalono, że partnerstwo obecnie funkcjonujące w gminie będzie stanowiło podwaliny do programu współpracy (ono obecnie inicjuje partnerstwa projektowa, ma wpływ na podjęte działania na rzecz społeczności, itp.)

Ustalenia:

  • Ustalono termin następnego spotkania na 23.04.2015 na godzinę 10.00 w CIS – Zgierzynka
  • Do 16. 04. 2015 rozesłanie wstępnej propozycji programu współpracy na rok 2016 współpracy w oparciu o model współpracy. Grupa po zapoznaniu się z wersją robocza programu dokona jego analizy, zaproponuje poprawki, które będzie można wprowadzić w celu przygotowania programu do konsultacji społecznych.
  • Ponadto grupa zobowiązała się do analizy zadań w programie, które obecnie są zapisami martwymi i można byłoby je skreślić na rzecz zadań realizowanych bądź możliwych do realizacji w szerszym zakresie i realnych do osiągnięcia w 2016 roku.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background