Trzecie spotkanie w Gminie Kotlin

Loading
loading..

Trzecie spotkanie w Gminie Kotlin

10 lutego, 2015
AdminBarka
No Comments

Począwszy od trzeciego spotkania rozpoczęto pracę z uczestnikami w formie warsztatowej. W szczególności w głównej mierze przedmiotem spotkania była analiza programu współpracy Gminy Kotlin  z organizacjami  pozarządowymi  w 2015  r. z uwzględnieniem informacji dotyczących modelu współpracy, o których mowa była na wcześniejszych spotkaniach. Szczególną uwagę poświęcono obszarowi 3 i 4 z płaszczyzny I, 1 i 2 z płaszczyzny II oraz obszarowi 1,2 i 3 z płaszczyzny III. Ponadto przedstawiono dobre praktyki w zakresie współpracy administracji z NGO – w szczególności przykład ciała inicjatywno-doradczego; Rada Polityki Społecznej w Czarnkowie. Również przedstawiono doświadczenia sieci i Fundacji Barka w zakresie budowania partnerstw lokalnych na terenie kraju.

Ustalenia:

Po analizie dotychczasowego programu współpracy uczestnicy szkolenia podjęli propozycje utworzenia zespołu na kształt Rady Polityki Społecznej w Czarnkowie.  Zadaniem tego ciało byłoby przeprowadzanie kompleksowej analizy problemów społecznych na terenie gminy, inicjowanie i współtworzenie programów i polityk z zakresu problematyki społecznej, udział w pracach zespołu braliby przedstawiciele, eksperci wszystkich obszarów dotyczących  życia społecznego w Gminie Kotlin. Ponadto koniecznym jest umieszczenie w Programie Współpracy na rok 2016 praktyki regularnych spotkań środowiska trzeciego sektora z przedstawicielami administracji publicznej. Ustalono także konieczność poszerzenia form i sposobów konsultacji programu w celu dotarcia do szerszej grupy przedstawicieli lokalnego środowiska.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background