Trzecie spotkanie w Gminie Czarnków

Loading
loading..

Trzecie spotkanie w Gminie Czarnków

4 marca, 2015
AdminBarka
No Comments

Na wstępie spotkania przypomniano ustalenia i tematykę z poprzednich  spotkań. Następnie podjęto dyskusję na temat konkretnych form współpracy i ich praktycznych aspektów w realizacji. Zwrócono uwagę na konieczność wspierania rozwoju organizacji oraz grup nieformalnych, zwłaszcza poprzez informowanie, doradztwo i szkolenia dla organizacji. Omówiono też zakres przedmiotowy programu współpracy zwracając uwagę na konieczność jego poszerzenia.  Spotkaniu towarzyszyło szereg merytorycznych dyskusji i wymiany poglądów.

Ustalono kolejny termin spotkania na drugi tydzień kwietnia 2015 roku  – konkretna data zostanie ustalona z osobą z Gminy. Prowadzący zobowiązał się do przedstawienia założeń do programu w wersji omówionej na dzisiejszym spotkaniu.

Na tym spotkanie zakończono.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background