Szóste spotkanie w Gminie Rydzyna

Loading
loading..

Szóste spotkanie w Gminie Rydzyna

27 maja, 2015
AdminBarka
No Comments

Prowadząca Alicja Zając przeanalizowała wspólnie z uczestnikami spotkania ostateczną treść przygotowanego programu oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w przedmiotowym zakresie wraz z uzasadnieniem.

  1. Żadna z lokalnych organizacji nie wniosła uwag. Program był konsultowany zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w tym zakresie.
  2. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna przeanalizował program wnikliwie, nie wnosząc żadnych uwag.
  3. Program został już przedstawiony na posiedzeniu komisji oświaty, która nie wniosła żadnych uwag.
  4. Zdecydowano, że w najbliższych dniach program zostanie skonsultowany z radcą prawnym, sekretarzem Gminy i najpóźniej w poniedziałek 3 czerwca trafi do biura Rady Miejskiej. Będzie przedstawiony na komisjach wspólnych, aby 10 czerwca mógł być przyjęty w drodze uchwały.
  5. Ponieważ nie wszystkie osoby uczestniczące w opracowywaniu programu będą brały udział w wizycie studyjnej, pozostały czas na spotkaniu poświęcono przedstawieniu wszystkim idei partnerstw lokalnych, omówiono proces tworzenia, funkcjonowania, trudności, korzyści, model partnerstwa jako płaszczyzny współpracy dla lokalnych podmiotów różnych sektorów.
  6. Zaproponowano uczestnikom dalsze koleżeńskie wsparcie, doradztwo i pomoc merytoryczną w tworzeniu partnerstwa lokalnego i zespołu diagnozującego, poprzez kontakt telefoniczny i mailowy.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background