Szóste spotkanie w Gminie Czerwonak

Loading
loading..

Szóste spotkanie w Gminie Czerwonak

26 maja, 2015
AdminBarka
No Comments

Spotkanie było zakończeniem procesu konsultacji projektu Programu współpracy na 2016 rok. Prowadzący Rafał Jaworski przypomniał, że zapisy prezentowanego projektu programu wynikają z wniosków z poprzednich spotkań i uwag otrzymanych drogą mailową.W pierwszej części zaprezentowano uwagi i wnioski złożone podczas konsultacji (pisemnie i osobiście). Omówiono każdą uwagę z informacją o tym czy została ona uwzględniona w projekcie Programu. Następnie raz jeszcze omówiono projekt Programu zwracając szczególną uwagę na formy współpracy samorządu z organizacjami. Przedstawiciele Urzędu Gminy wskazali, które z zaplanowanych na 2016 nowych form są już w trakcie wdrażania.

Uczestnicy zgodnie podkreślili, że jednym z najważniejszych wyzwań w najbliższym czasie jest realizacja zadań na rzecz mieszkańców z wykorzystaniem środków nowej perspektywy UE. W tym miejscu konieczna jest współpraca jst z ngo, w tym realizacja projektów partnerskich. Drugim dyskutowanym zagadnieniem było zwiększenie integracji sektora oraz zacieśniania współpracy z samorządem. Pani Burmistrz podkreśliła, że zgodnie z zapisami projektu Programu współpracy organizowane będą regularne spotkania z organizacjami, w najbliższym czasie (czerwiec) będą to spotkania połączone z przekazywaniem informacji nt. środków UE.

Było to ostatnie spotkanie w ramach projektu „Obywatelska Wielkopolska”. Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli projekt Programu podkreślając, że jest to projekt ich autorstwa (a nie Urzędu). Zwrócono też uwagę, że Program winien ewoluować i prawdopodobnie w kolejnym roku program ulegnie modyfikacjom, np.: wprowadzone zostaną nowe formy współpracy: regranting, wkład własny, itp.

Prowadzący podkreślił, że zarówno On sam jak i realizatorzy projektu pozostają do dyspozycji uczestników szkolenia w sprawach związanych m.in.: z wdrażaniem programu współpracy

Na tym spotkanie zakończono.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background