Sprawozdanie ze spotkania Partnerstwa Lokalnego w Pile

Loading
loading..

Sprawozdanie ze spotkania Partnerstwa Lokalnego w Pile

11 października, 2011
AdminBarka
No Comments

Pierwsze spotkanie z Partnerstwem Lokalnym miało miejsce 11.10.2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) przy ul. Kwiatowej 5 w Pile.

Przedstawiciele MOPS, Akcji Humanitarnej Życie oraz Sieci Barka wspólnie ustalili, że praca partnerstwa skupiać się będzie na wdrożeniu standardów poprawiających jakość pracy oraz tworzących spójny system pracy na rzecz osób bezdomnych na terenie Piły. Członkowie partnerstwa posiadają doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu integracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych oraz w zakresie form organizacji czasu wolnego wśród grupy osób marginalizowanych społecznie.

Zespół zamierza doprowadzić do podniesienia poziomu usług świadczonych w obszarze streetworkingu oraz pracy socjalnej, podnieść standard obecnie funkcjonujących placówek stacjonarnych i punktów pomocy doraźnej, a także wypracować model pomocy drabinkowej udzielanej osobom bezdomnym od momentu przyjęcia do noclegowni do chwili uzyskania mieszkania wspieranego.

Omówione zostały sprawy organizacyjne, ustalono terminy i miejsca spotkań partnerstwa; terminy szkoleń i propozycje miejsc na ich przeprowadzenie.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background