Sprawozdanie ze spotkania Partnerstwa Lokalnego w Mielnie

Loading
loading..

Sprawozdanie ze spotkania Partnerstwa Lokalnego w Mielnie

20 października, 2011
AdminBarka
No Comments

Miejscem spotkania które odbyło sie w dniu 20.10.2011 był budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unieściu przy ulicy 6 grudnia 33. Na spotkaniu organizacyjnym partnerstwa przedstawiono i dokładnie omówiono założenia i zadania projektu. Ponadto zespół ustalił dokładny harmonogram spotkań i pracy do końca bieżącego roku. Na najbliższe spotkanie tj. 31.10.2011 r. ustalono wykonanie wstępnej analizy problemu – diagnozę partnerstwa, rozpoznanie zasobów makro otoczenia partnerstwa oraz deficytów systemu wsparcia dla osób bezdomnych funkcjonującego na terenie Gminy Mielno.

Dokonano także omówienia dokumentów metodologii diagnozy lokalnej oraz wybrano koordynatora badań ze strony partnerstwa.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background