Sprawozdanie ze spotkania Partnerstwa Lokalnego w Białogardzie

Loading
loading..

Sprawozdanie ze spotkania Partnerstwa Lokalnego w Białogardzie

20 października, 2011
AdminBarka
No Comments
Miejscem spotkania które odbyło się w dniu 20.10.2011 był budynek Urzędu Miasta Białogard przy ulicy 1 Maja 18 w Białogardzie. Podczas pierwszego spotkania z opiekunem merytorycznym partnerstwo w Białogardzie dokonało wielu ważnych ustaleń. Oprócz szczegółowego zapoznania się z tematyką projektu i jego zadaniami, zespół ustalił dokładny harmonogram spotkań i pracy do końca bieżącego roku. Na najbliższe spotkanie tj. 31.10.2011 r. ustalono wykonanie wstępnej analizy problemu – diagnozę partnerstwa, rozpoznanie zasobów makro otoczenia partnerstwa oraz deficytów systemu wsparcia dla osób bezdomnych funkcjonującego na terenie Białogardu. Dokonano także omówienia dokumentów metodologii diagnozy lokalnej oraz wybrano koordynatora badań ze strony partnerstwa.

W spotkaniu uczestniczyli:
 • Marta Budna, UM Białogard
 • Bożena Korol, MOPS Białogard
 • Małgorzata Kwiatkowska, stowarzyszenie „Teen Challenge”
 • Jan Kwiatkowski, stowarzyszenie „Teen Challenge”
 • Anna Lukas, UM Białogard
 • Adrianna Narkun , MOPS Białogard
 • Mirosława Raczkowska, CIS Białogard
 • Małgorzata Stachowiak, UM Białogard
Program spotkania
 1. Spotkanie organizacyjne – zapoznanie się  członków partnerstwa, poznanie opiekuna merytorycznego.
 2. Wstępne ustalenie terminów spotkań partnerstwa.
 3. Zapoznanie się z Projektem 1.18,  w szczególności z Zadaniem 4- „Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”.
 4. Wstępna diagnoza partnerstwa w Białogardzie.
Ad 1
Członkowie partnerstwa zapoznali się ze sobą oraz opiekunem merytorycznym z ramienia „Sieci Współpracy Barka”. Wymieniono kontakty telefoniczne i mailowe.
Ad 2
Wstępnie ustalono terminy spotkań partnerstwa na najbliższe 3 miesiące (po dwa spotkania w każdym miesiącu).
Ad 3
Opiekun merytoryczny zapoznał uczestników spotkania z Projektem 1.18 POKL “Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 4 “Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym opracowanie Gminnego Modelu Wychodzenia z Bezdomności”.
Ad 4
Dokonano wstępnej diagnozy partnerstwa w Białogardzie.
W trakcie spotkania wybrano Bożenę Karol z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie, której zadaniem będzie pomoc organizacyjna dla Zespołu Badawczego, który przeprowadzi na lokalnym terenie diagnozę stanu  bezdomności.
Opiekun merytoryczny poprosił uczestników partnerstwa o przygotowanie listy kluczowych osób/instytucji, które mogą być pomocne przy realizacji diagnozy lokalnej.
Opiekun merytoryczny poinformował członków partnerstwa o możliwości opracowania strategii wychodzenia z bezdomności dla terenu miasta Białogard. Taka możliwość zaistnieje w miesiącu lutym 2012 r., tzn. po złożeniu przez partnerstwo projektu o sfinansowanie działań partnerstwa.
Ustalenia końcowe
Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 31.10.2011r.
Zaproponowano następujące tematy spotkania:
 • wstępna analiza problemu bezdomności
 • pogłębiona diagnoza partnerstwa
 • rozpoznanie zasobów oraz deficytów systemu wsparcia dla osób bezdomnych na terenie Białogardu
 • przygotowanie do wypełnienia dokumentów dotyczących metodologii diagnozy lokalnej
Sporządziła Katarzyna Bielerzewska
Opiekun merytoryczny partnerstwa
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background