Sprawozdanie ze spotkania partnerstwa lokalnego w Białogardzie

Loading
loading..

Sprawozdanie ze spotkania partnerstwa lokalnego w Białogardzie

31 października, 2011
AdminBarka
No Comments

Sprawozdanie ze spotkania partnerstwa lokalnego w Białogardzie w  dniu 31.10.2011 r.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Marta Budna, UM Białogard
 • Bożena Korol, MOPS Białogard
 • Małgorzata Kwiatkowska, stowarzyszenie „Tenn Challenge „
 • Jan Kwiatkowski, stowarzyszenie „Tenn Challenge”
 • Anna Lukas, UM Białogard
 • Adrianna Narkun, MOPS Białogard
 • Mirosława Raczenko, CIS Białogard
 • Małgorzata Stachowiak, UM Białogard

Program spotkania

 1. Przygotowanie partnerstwa do realizowanej przez Zespół Badawczy diagnozy lokalnej w zakresie bezdomności.
 2. Określenie skali problemu bezdomności.
 3. Analiza placówek zajmujących się osobami bezdomnymi.
 4. Kwestia współpracy pomiędzy placówkami, świadczącymi pomoc osobom bezdomnym.

Ad1 Analiza informacji, przekazanych przez Zespół Badawczy, ze szczególnym uwzględnieniem niezbędnych dokumentów jakie partnerstwo jest zobowiązane zgromadzić i udostępnić ZB, aby diagnoza lokalna została wykonana prawidłowo. Diagnozowanie sytuacji lokalnej w kontekście bezdomności odbędzie się w terminie od 10 listopada do 20 grudnia b.r.

Dyskusja dotycząca wyboru osoby, której zadaniem będzie współpraca z badaczem, dokonującym diagnozy lokalnej. Wybrano Bożenę Korol z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie.

Ad2 Analiza liczby osób bezdomnych – na podstawie zebranych informacji, w Białogardzie, w ubiegłym roku,  były 52 osoby bezdomne. Statystyki tegoroczne, jak dotąd, oscylują również wokół tej liczby – nie wykazują tendencji malejącej lub rosnącej.

Ad3  Analiza  placówek, zajmujących się bezdomnością:

 • Centrum Integracji Społecznej, działające przy “Stowarzyszeniu Pomocy “Przytulisko” w Białogardzie
 • Chrześcijańska Misja Społeczna Teenchllenge, Oddział Białogard; placówka prowadzi schronisko dla osób bezdomnych.

Uczestnicy spotkania wypełnienili tabelę pomocniczą, w której opisane są placówki pod kątem ich profilu, przystosowania technicznego oraz liczby osób bezdomnych i zatrudnionego personelu.

Ad4 Dyskusja dotycząca wspołpracy między placówkami. W wyniku dyskusji ustalono placówki, które dotąd nie uczestniczyły w spotkaniach partnerstwa. Wśród tych placówek są: Caritas, Gremium Doradcze ds. Narkomanii, Interdyscylinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy.

Ustalenia końcowe

Termin następnego spotkania ustalono na dzień 15.11.2011r.
Zmiana godzin spotkań partnerstwa w ciągu najbliższych miesięcy z g.11.00 na 10.00.
Na następne spotkanie każdy z partnerów przygotuje się do wypełnienia wniosku pod kątem charakterystyki grupy docelowej, określi potrzebę realizacji projektu na terenie lokalnym, przedłoży propozycję szkoleń najbardziej adekwatnych dla lokalnych potrzeb.

Przedstawiciel Urzędu Miasta zobowiązał się do zaproszenia placówek, które nie uczestniczą w partnerstwie do udziału w kolejnych spotkaniach.

Sporządziła Katarzyna Bielerzewska
Opiekun merytoryczny partnerstwa

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background