Spotkanie z partnerstwem lokalnym w Mielnie

Loading
loading..

Spotkanie z partnerstwem lokalnym w Mielnie

27 stycznia, 2012
AdminBarka
No Comments

Informacja ze spotkania z partnerstwem lokalnym w Mielnie w dniu 27.01.2012 r.

Miejsce spotkania – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unieściu.

Uczestnicy spotkania sporządzili podczas spotkania uwagi do przedstawionego dokumentu diagnozy, spisali je i przesłali do koordynatora.

Omówiono zakres szkoleń potrzebnych dla osób kluczowych a także sposób testowania poszczególnych standardów, w obszarach: mieszkalnictwa, pomocy doraźnej, partnerstw lokalnych, zdrowia, pracy socjalnej, streetworkingu a także edukacji i zatrudnienia. Rozmowa ta i zapisy były sporządzane w kontekście budżetu, który był na bieżąco tworzony.

Kolejny termin spotkania PL wyznaczono na dzień 06.02.2012 r.

Katarzyna Bielerzewska
Opiekun merytoryczny partnerstwa

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background