Spotkanie partnerstwa lokalnego w Pile

Loading
loading..

Spotkanie partnerstwa lokalnego w Pile

26 stycznia, 2012
AdminBarka
No Comments

Notatka z siódmego spotkania partnerstwa lokalnego w Pile w dniu 26.01.2012

W spotkaniu partnerstwa w Centrum Aktywizacji na ul Boh Stalingradu 23 udział wzięli przedstawiciele MOPS przedstawiciele Akcji Humanitarnej. Na spotkaniu partnerstwa zgodnie z programem

  1. Dokonano analizy opracowanej diagnozy lokalnej w zakresie:
  • a. Analizy wniosków badaczy dotyczących czytania sprawozdań MPiPS 03
  • b. Zanalizowano rekomendacje oraz skonfrontowano je z wyznaczonymi zdaniami i dział nimi wyznaczonymi do realizacji w następnej fazie projektu: pilotażu
  1. Ustalenia ze spotkania :
  • Partnerstwo poprosiło o zmianę  terminu spotkania z 09.02. 2012 na 06.02.2012 w celu dokończenia pracy nad wnioskiem,
  • Podzielono między sobą zadania związane z pisaniem wniosku, wyznaczono dodatkowe spotkania w celu wspólnego dopracowania szczegółów wniosku

Wiesława Cieślik
Opiekun merytoryczny partnerstwa z ramienia „Sieci Barki”

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background