Sportowe Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Barka

Loading
loading..

O nas

Stowarzyszenie powołane zostało do życia głównie w celu integrowania i podwyższania poziomu rozwoju i edukacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez sport. Rozumiejąc niezmiernie ważną rolę pobudzania do aktywności osoby mające organizować się do powoływania własnych spółdzielni socjalnych przy Centrach Edukacji Społecznej, organizatorzy stowarzyszenia dostrzegli ogromny wpływ jaki ma na aktywność życiową ludzi uczestniczenie w różnego rodzaju działaniach nie tylko stricte zawodowych.

Stowarzyszenie propagować ma aktywne formy spędzania wolnego czasu, poszukiwanie własnych pasji życiowych oraz dróg własnego rozwoju. Najbardziej propagowaną przez nas dyscypliną sportu jest Piłka Nożna Uliczna, którą stowarzyszenie proponuje jako doskonałe narzędzie dla wyżej wymienionych celów. Ideą piłki Nożnej ulicznej, którą nakreślił Mel Young, inicjator międzynarodowej sieci Gazet Ulicznych INSP, jest upowszechnianie a także aktywizacja społeczna różnych środowisk społecznych skupionych wokół piłki nożnej, jednej z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych.

Piłka Nożna Uliczna ze względu na swoją specyfikę w odróżnieniu od komercyjnej odmiany piłki nożnej, jest sportem powszechnie dostępnym, nie wymagającym znacznych nakładów finansowych, w celu uprawiania go. Dzięki temu stała się Piłka Nożna Uliczna sportem uprawianym przez te grupy społeczne, które nie mają możliwości uprawiania innych sportów np. w klubach, korzystania z płatnych obiektów sportowych, czy innych form komercyjnego sportu. Powszechność tej dyscypliny sportu, powoduje integrację społeczną różnych środowisk lokalnych. Dla wielu mieszkańców miasta jest to jedyna możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym oraz jedyna możliwość zaistnienia w sporcie. Otwiera to również drogę wielu młodym ludziom, często z rodzin zagrożonych patologią społeczną.

Kontakt:

Sportowe Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej „Barka”
Adres statutowy
ul. Ostrówek 7
PL61-121 Poznań

Siedziba Stowarzyszenia
ul. Św. Wincentego 6/9
PL 61-003 Poznań
Tel.: +48 6682300
Fax: +48 6682430
Internet: www.sasibarka.pl
Email:   office@sasibarka.pl

Dane organizacyjne

 

Mapa dojazdu


Wyświetl większą mapę

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background