Seminarium o Partnerstwach Lokalnych

Loading
loading..

Seminarium o Partnerstwach Lokalnych

22 czerwca, 2015
AdminBarka
No Comments

W poniedziałek , 22 czerwca odbyło się Seminarium sieciujące dla przedstawicieli partnerstw lokalnych w Wielkopolsce, prezentujące ideę współpracy organizacji obywatelskich z jednostkami samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityk publicznych, w oparciu o model Partnerstwa Lokalnego. Spotkanie pt. Partnerstwo Lokalne jako istotny warunek rozwoju lokalnego i włączenia społecznego” otwarła Barbara Sadowska, następnie wprowadzenia w tematykę dokonał Tomasz Sadowski.Kolejne etapy strategii partycypacyjnej, jako metody rozwiązywania problemów w gminie, zaprezentował wójt Czarnkowa Bolesław Chwarścianek. Burmistrz Krobi – Sebastian Czwojda, opowiedział o organizacji Partnerstwa Lokalnego, jako sposobie na rozwój środowiska społecznego nawiązującej do najlepszych wzorców pracy organicznej. Natomiast Anna Pawlak, kierowniczka CISu w Krobi, omówiła, nietypową w skali kraju, sytuację utworzenia przez Spółdzielnię Socjalną Ecoss – Centrum Integracji Społecznej. Zazwyczaj najpierw powstaje CIS, z którego wywodzą się kolejne podmioty przedsiębiorczości społecznej. Krystyna Dorsz zaprezentowała, pełne niepewności, początki Diakonijnej Spółki Zatrudnienia, działającej w ramach partnerstwa polsko-niemieckiego. Dzisiaj Spółka jest prężnie działającym podmiotem, dostarczającym usługi , m.in. dla firmy Volkswagen. Lidia Węsierska – Chyc omówiła wybrane propozycje zmian prawnych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym oraz projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej.

W ostatniej części spotkania, uczestnicy wzięli udział w warsztatach. Do wyboru mieli trzy tematy:

  1. Jak widzimy dalszy rozwój swojego środowiska lokalnego – partycypacja obywatelska (słabe i mocne strony, bariery i atuty)?
  2. Jakie przedsiębiorstwa społeczne możemy powołać we wspólnotach lokalnych, jak chcemy wdrażać ideę gospodarki społecznej?
  3. Jak organizacje społeczne mogą poprawić swoją sytuację finansową w oparciu o marketing partnerski?

 

Response code is 404

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background