Seminarium „Dostępne budownictwo w perspektywie ekonomii społecznej”

Loading
loading..

Seminarium „Dostępne budownictwo w perspektywie ekonomii społecznej”

2 marca, 2017
Redaktor
No Comments

W środę 15 marca od godziny 9. zapraszamy na seminarium.

Tematyka spotkania związana jest z wieloletnim zaangażowaniem Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz współpracujących z nią organizacji, w ramach Sieci Barka, w sprawy przedsiębiorczości społecznej i dostępnego budownictwa – rozumianych jako fundament przemiany sytuacji życiowej osób najuboższych, długotrwale wykluczonych, a czasem wręcz niezauważanych przez tradycyjny system opieki społecznej.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, w siedzibie Barki w Poznaniu, przy ul. Św. Wincentego 6/9.
Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 marca, pod adresem: elzbieta.malik@barka.org.pl

Seminarium Dostępne budownictwo w perspektwie ekonomii społecznej projekt programu (2)

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background