Seminarium dla Pełnomocników NGO

Loading
loading..

Seminarium dla Pełnomocników NGO

29 czerwca, 2015
AdminBarka
No Comments

W poniedziałek 29 czerwca 2015 roku obyło się seminarium dla gminnych i powiatowych  Pełnomocników ds. ngo pt. „Rola Pełnomocników ds. ngo w budowaniu partnerstwa publiczno-społecznego”, podczas którego zaprezentowano ideę współpracy organizacji obywatelskich z jednostkami samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityk publicznych    w oparciu o model partnerstwa lokalnego oraz  możliwości tkwiące w przedsiębiorczości społecznej. Prelegentami byli : Jacek Pęczak, ze Stowarzyszenia Przystań w Turku, który mówił o współpracy organizacji obywatelskich z jednostkami samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityk publicznych   w oparciu o model partnerstwa lokalnego oraz Barbara Sadowska. Wiceprzewodnicząca zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, przedstawiła  główne założenia przedsiębiorczości społecznej, mówiła  o organizacji i funkcjonowaniu centrów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, działalności gospodarczej i odpłatnej pożytku publicznego w organizacjach obywatelskich, funduszu wkładu własnego, samorządowym fundusz pożyczkowym, współpracy niefinansowej i  dobrych praktykach w tym zakresie.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background