Rusza projekt nowego WCES

Loading
loading..

Rusza projekt nowego WCES

3 września, 2015
Redaktor
No Comments

Z początkiem września 2015 r.- partnerzy – Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji Pozarządowych oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka rozpoczęli kontynuację projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

WCES działa jako ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, prowadząc działania i świadcząc usługi w 4 zakresach:

animacji w środowiskach lokalnych
inkubacji nowych Przedsiębiorstw Społecznych
wsparcia istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych
reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem

Celem projektu jest wzrost znaczenia ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym społeczności lokalnej w zakresie zatrudnienia , jak również aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz realizacji usług użyteczności publicznej. Wsparciem z zakresu reintegracji społeczno-zawodowych zostanie objętych 436 osób, powstanie 219 nowych, trwałych (powyżej 12 miesięcy), miejsc pracy i 30 nowych przedsiębiorstw społecznych (PS), a także zostanie udzielona pomoc 180 przedsiębiorstwom ekonomii społecznej (PES).

Projekt będzie realizowany od września 2015 r. do końca sierpnia 2018 r. na obszarze subregionu poznańskiego obejmującego powiaty: poznański, miasto Poznań, szamotulski, średzki, śremski, obornicki. A ponadto w ośmiu gminach wielkopolskich spoza subregionu, tj.: Czarnków, Wieleń, Szydłowo, Złotów, Kwilcz, Lwówek, Rydzyna, Krobia.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background