Relacja z Walnego Zebrania

Loading
loading..

Relacja z Walnego Zebrania

3 września, 2021
Redaktor
No Comments

W czwartek 2 września odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka. Omówiono pełen wyzwań rok 2020. Barbara Sadowska przedstawiła sytuację ekonomii społecznej w Macedonii. Skreślono z listy członków organizacje, które przestały działać. Do Sieci przyjęto dwie nowe organizacje: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka Posadówek oraz Barka Niemcy. Zaplanowano tematyczne spotkania przedstawicieli organizacji członkowskich w ciągu najbliższego roku w siedzibach poszczególnych organizacji. Wybrano władze związku na następne cztery lata:

Zarząd

Prezes Elżbieta Malik

Wiceprezes Katarzyna Bielerzewska

Wiceprezes Andrzej Dawidowski

Sekretarz Dagmara Szlandrowicz

Skarbnik Elżbieta Herbik

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Jarosław Południkiewicz

Członek Komisji Wojciech Paszkowski

Członek Komisji Piotr Szymański

grupa osób przy stole

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background