Program Eko-Starter

Loading
loading..

Program Eko-Starter

16 marca, 2015
AdminBarka
No Comments

Fundacja Greenpeace Polska realizuje program Eko-Starter  na  rzecz ochrony środowiska naturalnego. W ramach programu  animatorzy i animatorki, którzy/e połączą swoje pasje i zainteresowania z działaniami dotyczącymi ekologii, ochrony środowiska, w tym kampanii prowadzonych przez fundację, popularyzującymi wolontariat i aktywizującymi środowisko lokalne.

W myśl zasady „MYŚL GLOBALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE”, pod uwagę brane będą przede wszystkim projekty oparte na współpracy i zaangażowaniu różnych środowisk, które będą pobudzały lokalne społeczności do działania, a w rezultacie zmierzały do wprowadzania realnych zmian w postrzeganiu potrzeb ochrony środowiska.

Najciekawsze projekty zostaną dofinansowanie przez fundację, a ich autorzy i autorki wezmą udział w szkoleniach prowadzonych przez ekspertów i doświadczonych działaczy społeczno – kulturalnych. Maksymalna kwota dofinansowania to 5 tys. zł. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca br., na e-mail  w formie listu intencyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej.

 Szczegółowe informacje na:  www.eko-starter.pl

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background