Prezydent Europejskiej Sieci Miast i Regionów odwiedza Sieć Barka

Loading
loading..

Prezydent Europejskiej Sieci Miast i Regionów odwiedza Sieć Barka

17 stycznia, 2012
AdminBarka
No Comments

W dniach od 16 do 18 stycznia 2012 roku, Sieć Barka gości Pana Jana Olssona, przewodniczącego Europejskiej Sieci Miast i Regionów na rzecz Gospodarki Społecznej (REVES) oraz byłego członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego. Pan Olsson odwiedzi projekty Sieci Barka w Wielkopolsce, weźmie udział w konferencji Związku Powiatów Polskich oraz w spotkaniach roboczych na temat wspólnych inicjatyw na rzecz gospodarki społecznej we współpracy pomiędzy Barka a Siecia REVES – szczególnie w ramach budowania partnerstwa publiczno-prywatnych we wspólnotach lokalnych.

Jan Olsson - przewodniczący Europejskiej Sieci Miast i Regionów REVES

Jan Olsson – przewodniczący Europejskiej Sieci Miast i Regionów REVES

Misja Sieci REVES jest:

  • budowanie dialogu pomiędzy europejskimi i międzynarodowymi instytucjami w obszarze gospodarki solidarnej;
  • wzmaganie odpowiedzialności spolecznej, wymiana doświadczeń i wdrazanie innowacji w polu włączenia, partycypacji i wzmacniania wspólnot lokalnych;
  • promocja korzyści płynących z funkcjonowania lokalnych partnrstw na rzecz gospodarki społecznej i dialog z innymi wspólnotami lokalnymi i parterstwami;
  • współpraca i uzupełnianie działań innych europejskich i międzynarodowych sieci.

Więcej o Sieci REVES: http://www.revesnetwork.eu

 Informacja związanaJan Olsson: Moje “impresje” z wizyty w Sieci Barka w dniach 16 – 18 stycznia 2012 roku

 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Jak wspierać skuteczne partnerstwa dotyczące gospodarowania programami w zakresie polityki spójności w oparciu o dobre praktyki z cyklu 2007–2013”

.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background