Podsumowanie wizyty studyjnych

Loading
loading..

Podsumowanie wizyty studyjnych

1 czerwca, 2015
AdminBarka
No Comments

W ramach projektu „Obywatelska Wielkopolska” zorganizowane zostały przez Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka 3 wizyty studyjne, w których łącznie wzięło udział 45 osób z gmin: Wieleń, Czerwonak, Święciechowa, Kotlin, Rydzyna, Krobia, Śrem, Lwówek oraz powiatu rawickiego.

W trakcie wizyt odwiedzono następujące miejsca:

Gmina Czarnków 

Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek wraz ze Stefanem Wawrzyniakiem z Fundacji Gębiczyn zaprezentowali modelowe partnerstwo lokalne, jakie udało się wypracować w gminie dzięki ścisłej współpracy z wieloma partnerami żywo zaangażowanymi w rozwój przedsiębiorczości społecznej i funkcjonowanie utworzonego Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji w Gębiczynie.

Gmina Krobia

Spotkanie odbyło się w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Ecoss (spółdzielnia osób prawnych: Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego) oraz założonego przez spółdzielnię Centrum Integracji Społecznej w Krobi. Spółdzielnia powstała po zamknięciu gminnego zakładu komunalnego i przejęła jego zlecenia. Jest to pierwsza spółdzielnia socjalna w Polsce, która założyła CIS. W Centrum powstał warsztat dla osób z wyższym wykształceniem, którego uczestnicy mają praktyki w świetlicach szkolnych i przedszkolu. Następnie Pani Maja Moskwa-Loman, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, przedstawiła zasady powołanego przez Gminę Krobia funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych.

 Gmina Rydzyna

W Gminie Rydzyna wizyta odbyła się w miejscowości Kłoda, gdzie Stowarzyszenie Pro Active prowadzi CIS. To samo Stowarzyszenie prowadzi również Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Spółdzielnię Socjalną osób prawnych (razem z Powiatem Leszczyńskim). Zarówno CIS, jak i spółdzielnia wykonują prace na zlecenia samorządów gminnych i powiatowego.


Poznań

W stolicy Wielkopolski uczestnicy zapoznali się z działalnością Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, w szczególności z prowadzonymi przez nią działaniami na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Fundacja i współpracująca z nią Szkoła Barki prowadzą dwa CIS-y, które przyjmują do swoich programów mieszkańców Poznania skierowanych przez MOPR. Prowadzenie CIS-ów wiąże się ze również ze współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy. W trakcie wizyt uczestnicy odwiedzili również Restaurację „Wspólny Stół”, która prowadzona jest przez spółdzielnię socjalną osób prawnych i tworzy miejsca pracy dla osób kończących CIS. Centrum wykonuje również prace porządkowe i remontowe na zlecenie instytucji publicznych: Przedszkole nr 100, Zarząd Dróg Miejskich, Zakład Komunalnych Zasobów Lokalowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Targowiska Wielkopolskie, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

Uczestnicy wizyt zapoznali się także z działalnością Fundacji Animatornia, która w centrum Poznania prowadzi otwarty Zakład, gdzie każdy mieszkaniec może naprawić zepsute sprzęty (samodzielnie lub z pomocą kogoś bardziej doświadczonego), albo „wyprodukować” coś pożytecznego i oryginalnego. Działają tu warsztaty: stolarski, ślusarski, spawalniczy, elektroniczny, poligraficzny, fotograficzny i krawiecki, w których można skorzystać z maszyn, narzędzi i ploterów.

Gmina Kwilcz

W Gminie Kwilcz uczestnicy wizyt odwiedzili Wspólnotę i Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnot Barki w Chudobczycach. CIS wykonuje wiele prac na zlecenie Gminy i lokalnych przedsiębiorców. Nad jeziorem mieści się ośrodek wypoczynkowy prowadzony przez przedsiębiorstwo społeczne. Korzystają z niego między innymi osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w ramach różnego typu projektów współfinansowanych ze środków publicznych.

Gmina Lwówek

Tutaj uczestnicy wizyt mieli okazję zapoznać się z działalnością Partnerstwa Lokalnego, działającego w Gminie od 2006r. Prezentowała ją Pani Alicja Zając, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkanie odbyło się we wsi Posadówek w siedzibie Stowarzyszenia Wielkopomoc, prowadzącego Dom Wspólnotowy dla osób bezdomnych, a także przedsiębiorstwo społeczne pod nazwą „Zwierzakowo”. Przedsiębiorstwo prowadzi schronisko dla psów i ma podpisaną umowę z 7 gminami, następne czekają w kolejce. Zatrudnienie znalazły tu 3 osoby bezdomne, po rozbudowie schroniska powstaną następne 3 miejsca pracy.

Następnie uczestnicy odwiedzali Fundację Zbigniewa Ściany – Gospodarstwo Edukacji Ekologicznej w Marszewie. Fundacja prowadzi budowę domu z gliny przeznaczonego dla rodziny z dwójką dzieci, która doświadczyła bezdomności. Projekt ten jest przykładem wielostronnej współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej i przedsiębiorstw wdrażających wolontariat pracowniczy. Przy budowie pomagają między innymi wolontariusze z Francji i Stanów Zjednoczonych.

Programy wizyt studyjnych:

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background