Pierwsze spotkanie w Gminie Wieleń

Loading
loading..

Pierwsze spotkanie w Gminie Wieleń

5 marca, 2015
AdminBarka
No Comments

Projekty dające wyraz idei: Człowiek- najlepsza inwestycja, realizowane dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach komponentu regionalnego PO KL na terenie województwa wielkopolskiego pokazują jakie możliwości płyną z podejmowania inicjatyw wpisujących się w założenia EFS. Mając powyższe na uwadze, jak również mając na względzie zwiększenie zakresu i jakości dotychczasowej współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi, Gmina Wieleń przystąpiła do uczestnictwa w projekcie „Obywatelska Wielkopolska”, którego realizatorami są: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.

Z inicjatywy pani Elżbiety Rybarczyk- Burmistrz Wielenia, w dniu 5 marca 2015 roku w godzinach popołudniowych, odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, które zainaugurowało uczestnictwo gminy w projekcie „Obywatelska Wielkopolska” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zorganizowanych zostanie kilka spotkań podczas, których: przedstawione będą możliwości i korzyści płynące z inicjowania i prowadzenia organizacji pozarządowych, w tym zasady tworzenia organizacji i źródła ich finansowania. Ponadto omówione będą zasady współpracy organizacji z gminą, a także wypracowany będzie nowy program współpracy pomiędzy Gminą Wieleń a organizacjami pozarządowymi, który obowiązywał będzie od 2016 r. Samorządowi zależy na wdrożeniu spójnego i funkcjonalnego modelu współpracy pomiędzy Gminą Wieleń a lokalnymi organizacjami pozarządowymi, opartego o wspólnie wypracowany program współpracy. W związku z tym odbyło się pierwsze, tematyczne spotkanie otwarte, które zorganizowane zostało w Sali Herbowej Ośrodka Kultury „Strzelnica” w Wieleniu. Spotkanie było okazją do prezentacji nowego projektu realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu pn. „Kultura gminy Wieleń silna aktywnością swoich mieszkańców.”

Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk powitała przybyłych gości, w osobach: Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych- Justyna K. Ochędzan, moderator spotkania z Fundacji „Barka” w Poznaniu – Rafał Jaworski oraz pani Justyna Gawron i Lidia Węsierska z Fundacji „Barka” w Poznaniu. Udział w spotkaniu wzięli także wiceburmistrz Wielenia Magdalena Sobczak, Sekretarz Gminy Marek Dolny – Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Wieleń oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu- Mirosław Myszkowski, wiceprzewodniczący Rady- Marek Doczekalski, radna Jadwiga Bońka.

W spotkaniu udział wzięło spore grono przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i związków, a także działaczy grup nieformalnych. Reprezentowani także byli nowo wybrani sołtysi w gminie Wieleń. Minione spotkanie było prowadzone z wykorzystaniem metody warsztatowej, pomocnej w budowaniu płaszczyzny współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych. Przedstawiciele organizacji mogli skorzystać z „Poradnika Prawno- Obywatelskiego” dystrybuowanego nieodpłatnie przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych. Ponadto wykorzystany został „Lokalny Indeks Jakości Współpracy” jako narzędzie do samooceny współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Na drugie z pięciu zaplanowanych spotkań w ramach projektu „Wielkopolska Obywatelska” zapraszamy 25 marca 2015 r. (środa), o godz. 15.30 – Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background