Pierwsze spotkanie w Gminie Krobia

Loading
loading..

Pierwsze spotkanie w Gminie Krobia

26 stycznia, 2015
AdminBarka
No Comments

Spotkanie rozpoczęła ekspert prowadząca, Pani Wiesława Cieślik, witając uczestników i przedstawiając założenia projektu „Obywatelska Wielkopolska”. Następnie przedstawiła Model Współpracy i rozpoczęła dyskusję z uczestnikami.

Uczestnicy spotkania tj. przedstawiciele administracji publicznej, jak i organizacji pozarządowych przedstawili się oraz zostali zapoznani z zasadami współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu polityk publicznych.

  1. Zapoznano grupę z płaszczyznami współpracy szczególnie I płaszczyzną, w której zwraca się uwagę na wspólne diagnozowanie problemów społecznych, tworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych.
  2. W Krobi obecnie opracowano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krobia i planuje utworzyć i powołać zespół do spraw wdrażania założeń wymienionej Strategii

Ustalenia:

  • Ustalono termin następnego spotkania na 10.02.2014 na godzinę 17.00 Wyspa Kasztelańska
  • Zakres następnego spotkania – omówienie projektu rozporządzenia dotyczącego aplikacji po środki z projektów unijnych,
  • Omówienie pozostałych płaszczyzn współpracy, tj. płaszczyzny współpracy zakresie realizacji zadań publicznych oraz omówienie tworzenia warunków do społecznej aktywności
  • Podjecie działań umożliwiających zaproszenie większej ilości przedstawicieli organizacji pozarządowych na następne spotkanie
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background