Pierwsze spotkanie w Gminie Czarnków

Loading
loading..

Pierwsze spotkanie w Gminie Czarnków

27 listopada, 2014
AdminBarka
No Comments

W dniu 27 listopada odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli administracji publicznej i organizacji obywatelskich w Gminie Czarnków w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim. Rozpoczął się w ten sposób cykl sześciu spotkań, w trakcie których uczestnicy opracują Program Współpracy na rok 2016, w oparciu o Model Współpracy Administracji Publicznej z Organizacjami Pozarządowymi.Na wstępie ekspert prowadzący spotkanie, Pan Rafał Jaworski, wprowadził uczestników w tematykę projektu. W formie wykładowej przypomniano podstawowe założenia ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności w części dotyczącej kształtowania programu współpracy w gminie. Następnie przedstawiono założenia ujęte w Modelu współpracy jst – ngo – w trakcie prezentacji odbywały się dyskusje zestawiające założenia modelu ze stanem faktycznym w Gminie Czarnków. Na koniec spotkania zaprezentowano założenia nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania – tu: uczestnicy spotkania zgodnie powtarzali, ze założenia te nie są dostosowane do specyfiki konkursów w małych gminach takich jak Czarnków.

Kolejny termin spotkania ustalono na dzień 5.12.2014 roku. Uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność szczegółowego omówienia form współpracy pozafinansowej oraz zwrócenia uwagi na zasady występowania gminy i organizacji pozarządowych w konkursach partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy UE 2014-2020. Na tym spotkanie zakończono.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background